932217766 info@luccini.cat

Habitatge familiar liquidació de ganancials

Repartició Habitatge Familiar en la Liquidació de ganancials del Règimen Econòmic Patrimonial Introducció En el context de la societat de dret comú, la liquidació del règimen econòmic patrimonial és una qüestió vital per als cònjuges, ja que determina el repartiment...
UA-74232034-1