932217766 info@luccini.cat

 Reclamacions assegurances

Per incompliments de contractes i per sinistres

 

– RECLAMACIONS ASSEGURANCES

Les assegurances són un contracte sotmés a una normativa, la Llei 50/1980 de Contracte d’Assegurances. Com tots els contractes s’estableixen una sèrie d’obligacions per les parts i tenen les seves clàusules i condicions i aquestes estan sotmeses a la interpretació de les parts. Les asseguradores poden aplicar interpretacions restrictives de les clàusules que poden esdevenir, per aquest motiu, nul·les o anul·lables. Som especialistes en assegurances i en reclamacions per incompliments de contracte davant les asseguradores.

Com actuar davant un incompliment contractual

  • Via extrajudicial. Abans d’anar als tribunals, caldria demanar de manera extrajudicial a la part que hagi incomplert el contracte que assumeixi la seva obligació contractual. Es faria una reclamació de forma amistosa, esmentant al què estava pactat en el contracte d’assegurança. Per tal que quedi constància en la seva sol·licitud, a més de fer-ho en persona i de forma verbal, també és aconsellable enviar un burofax amb avís de rebuda. Aquest justificant servirà com prova d’un posssible procediment judicial.
  • Mediació. Si la via extrajudicial anterior no fes el seu efecte i la part que no ha executat la seva obligació, l’asseguradora, segueix fent cas omís de la mateixa, el proper pas seria intentar arribar a un acord mitjançant la mediació. Cal aclarir que, en aquest trràmit, ambdues parts han d’anar de forma voluntària i de mutu acord per tal que una tercera persona s’encarregui d’apropar postures i resoldre sobre un nou acord que vinculi al seu compliment.

 

  • Demanda judicial. Si una de las parts incompleix les seves obligacions seria poc probable que assumeixi la seva responsabilitat, doncs no haurà funcionat la via extrajudicial ni la mediació i caldrà iniciar les accions judicials concretes. La qual cosa significarà que la part perjudicada opta com darrer termini per interposar una demanda per incompliment de contractre. EN l’escrit d’iniciació del procès cal identificar el motiu concret, tanmateix l’exigència que l’altra part compleixi amb la seva part de l’acord indicant la indemnització per danys i perjudicis que s’hagin pogut originar en conseqüència, més els interessos que corresponguin.

Procès

W

Via extrajudicial

W

Negociació

W

Interposició demanda

Resultat final

Qualsevol de les tres modalitats proposades ens poden aportar un resultat final que es pot aproximar a la nostra pretensió de venir satisfetes les nostres demandes o bé acceptar una petita cessió per la part contrària  i també per la nostra part. El resultat, en tots els casos, depén de circumstàncies externes i no és previsible. Disposem d’abundant jurisprudència en l’àmbit assegurador favorable als interessos dels clients.

More Trials

Lorem vs. Ipusm

Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Quisque non maximus ipsum a facilisis. Learn More

John Doe vs. Divi

Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Quisque non maximus ipsum a facilisis. Learn More

Jane Doe vs. Amet Site

Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Quisque non maximus ipsum a facilisis. Learn More

Ipsum vs. Consecteture

Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Quisque non maximus ipsum a facilisis. Learn More

Amet Sit vs. Divi

Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Quisque non maximus ipsum a facilisis. Learn More

Smith vs. Builder

Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Quisque non maximus ipsum a facilisis. Learn More

Lorem vs. Ipusm

Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Quisque non maximus ipsum a facilisis. Learn More

John Doe vs. Divi

Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Quisque non maximus ipsum a facilisis. Learn More

Accumsan vs. Tincidunt

Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Quisque non maximus ipsum a facilisis. Learn More

UA-74232034-1