932217766 info@luccini.cat
Repartició habitatge familiar en la liquidació de ganancials

Repartició Habitatge Familiar en la Liquidació de ganancials del Règimen Econòmic Patrimonial

Introducció

En el context de la societat de dret comú, la liquidació del règimen econòmic patrimonial és una qüestió vital per als cònjuges, ja que determina el repartiment dels béns i responsabilitats entre ells.

En aquest sentit, els matrimonis han destar conscients dels seus drets i obligacions a lhora de repartir els seus béns en cas de separació o divorci.

En aquest article es tractarà de com es reparteix lhabitatge familiar en la liquidació del règimen econòmic patrimonial, a partir de les Sentències STS 346/2023 de 6 de març de 2023 i la Sentència 295/2019 de 27 de maig de 2019, i de larticle 1355 del Codi Civil.

El Règim Econòmic Patrimonial

El règim econòmic patrimonial és el conjunt de normes que regulen els béns i responsabilitats entre els cònjuges durant el matrimoni.

En aquest sentit, el règim econòmic patrimonial determina els béns que pertanyen a cada cònjuge, així com les responsabilitats financers que shan de compartir.

Aquest règim també es pot aplicar en cas de separació o divorci, ja que determina el repartiment dels béns entre els cònjuges.

El Cònjuge Ganancial

En el cas del règim econòmic patrimonial, el cònjuge ganancial és aquell que té dret a una part dels béns adquirits durant el matrimoni.

La seva part és el que es coneix com a ganancial, que puede ser una part igual o una part desigual a la del cònjuge no ganancial.

En aquest sentit, el cònjuge ganancial té dret a una part dels béns adquirits durant el matrimoni, encara que els béns shagin adquirit amb fons privats o públics.

L’Habitatge Familiar

Lhabitatge és un dels béns més importants a considerar en la liquidació del règim econòmic patrimonial.

En aquest sentit, lhabitatge és un dels béns més importants per a garantir el benestar de la família, ja que proporciona un lloc segur on viure.

A més, lhabitatge familiar està protegit per llei i els cònjuges tenen el dret a conservarlo en cas de separació o divorci.

Repartiment de lHabitatge Familiar

En la liquidació del règim econòmic patrimonial, el repartiment de lhabitatge familiar es realitza conforme a la voluntat dels cònjuges.

En aquest sentit, els cònjuges poden decidir qui mantindrà lhabitatge familiar i qui no.

A més, els cònjuges també poden acordar el repartiment dels béns adquirits amb fons privats dun dels cònjuges, en el qual cas els béns satribuiran al cònjuge que els va adquirir.

Sentències STS 346/2023 i 295/2019

Les Sentències STS 346/2023 de 6 de març de 2023 i la Sentència 295/2019 de 27 de maig de 2019 van establir que els cònjuges també poden atribuir caràcter de guany en la seva totalitat a béns adquirits mitjançant preu en part ganancial i en part privatiu.

A més, el Tribunal Suprem va considerar que larticle 1355 del Codi Civil permet que els cònjuges atribueixin caràcter de guanys als béns adquirits amb fons privatius dun cònjuge, substituint amb la seva voluntat la determinació legal dels béns.

Conclusió

En conclusió, el repartiment de lhabitatge familiar en la liquidació del règim econòmic patrimonial es realitza conforme a la voluntat dels cònjuges.

A més, els cònjuges també poden decidir repartir els béns adquirits amb fons privats dun dels cònjuges, en el qual cas els béns satribuiran al cònjuge que els va adquirir.

Les Sentències STS 346/2023 de 6 de març de 2023 i la Sentència 295/2019 de 27 de maig de 2019 van establir que aquesta pràctica està permesa, així com larticle 1355 del Codi Civil, que permet que els cònjuges atribueixin caràcter de guanys als béns adquirits amb fons privatius dun cònjuge.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1