932217766 info@luccini.cat
Jurisdicció voluntària de successions

Introducció

El dret de successió és un dels aspectes més importants de la legislació civil. La llei regula els drets i deures de les persones a lhora de transmetre els seus béns després de la seva mort.

Aquesta llei estableix una sèrie de procediments i normes per garantir que la voluntat de les persones sigui respectada, i els seus béns siguin transmesos de forma justa i equitativa.

En aquest context, la Llei 15/2015 de 2 de juliol, de modificació de la Llei de Successions, va introduir algunes modificacions als procediments de successió.

Una de les novetats més destacades va ser la incorporació dels expedients de jurisdicció voluntària en matèria de successions.

Aquest article explicarà els principis generals dels expedients de jurisdicció voluntària en matèria de successions, així com les seves característiques més destacades.

Què són els expedients de jurisdicció voluntària de successions?

Els expedients de jurisdicció voluntària en matèria de successions són un procediment especial de liquidació de successions en el qual els béns de la persona difunta són distribuïts entre els hereus sense haver de passar pel procediment de la tutela judicial.

Es tracta dun procediment ràpid i senzill, que permet a lhereu liquidar el patrimoni de la persona difunta sense haver de passar per un procés judicial.

És una forma de liquidació de successió especialment recomanada per als casos en que els hereus estiguin dacord en relació a la distribució dels béns de la persona difunta, ja que simplifica i accelera el procés.

Com funcionen els expedients de jurisdicció voluntària de successions?

La Llei 15/2015 de 2 de juliol, de modificació de la Llei de Successions estableix unes regles generals per als expedients de jurisdicció voluntària en matèria de successions.

Primer de tot, els hereus han dacordar una forma de distribució dels béns de la persona difunta.

A continuació, els hereus hauran de presentar una sol·licitud al Registre de la Propietat perquè el seu acord sigui validat, acompanyada de certs documents, com ara lescriptura testamentària, un informe mèdic que acrediti el moment de la mort, i una relació dels béns de la successió.

Una vegada que la sol·licitud hagi estat presentada, el Registre de la Propietat es reunirà amb els hereus per aclarir els detalls de la successió i resoldre qualsevol dubte que puguin haver.

Després de la reunió, el Registre de la Propietat emetrà una resolució en la qual es detallaran els béns de la successió i es validarà lacord entre els hereus.

Per què són importants els expedients de jurisdicció voluntària de successions?

Els expedients de jurisdicció voluntària en matèria de successions són una forma molt útil de liquidar una successió sense haver de passar pel procés de tutela judicial.

En primer lloc, aquest procediment simplifica i accelera el procés de liquidació de successions, ja que no hi haurà necessitat de celebrar una audiència judicial o dacudir als tribunals.

Això significa que els hereus podran tenir els seus béns el més aviat possible, sense haver desperar els llargs terminis judicials.

En segon lloc, els expedients de jurisdicció voluntària en matèria de successions permeten a lhereu liquidar el patrimoni de la persona difunta sense haver de passar per un procés judicial, el qual és sovint un procés costós i complicat.

Aquesta és una forma útil i més barata de liquidar una successió, especialment en casos en què els hereus estiguin dacord en relació a la distribució dels béns de la persona difunta.

Conclusió 

En conclusió, els expedients de jurisdicció voluntària en matèria de successions són una forma útil de liquidar una successió sense haver de passar pel procés de tutela judicial.

Aquest procediment permet a lhereu liquidar el patrimoni de la persona difunta sense haver de passar per un procés judicial, així com accelerar i simplificar el procés de liquidació de successions.

Daquesta manera, els hereus podran tenir els seus béns el més aviat possible, sense haver desperar els llargs terminis judicials.

Es recomanable disposar de l’assessorament d’un advocat per poder aconseguir uns bons resultats en aquest sentit.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1