932217766 info@luccini.cat

Habitatge familiar liquidació de ganancials

Repartició Habitatge Familiar en la Liquidació de ganancials del Règimen Econòmic Patrimonial Introducció En el context de la societat de dret comú, la liquidació del règimen econòmic patrimonial és una qüestió vital per als cònjuges, ja que determina el repartiment...

Aportació informe mèdic en oferta motivada

Aportació informe mèdic en oferta motivada.  L’informe mèdic és un element clau a l’hora de determinar el resultat d’una reclamació de lesions de trànsit i oferta motivada a les asseguradores. Els informes mèdics aporten informació clau de les...

Metavers

Introducció El metavers és un entorn virtual d’Internet en el qual els usuaris interactuen i comparteixen diferents materials en línia. Està dissenyat per ser un espai segur i protegit per als usuaris, però també ofereix una sèrie de reptes a la llei perquè és...
UA-74232034-1