932217766 info@luccini.cat
Jurisdicció voluntària mercantil

La Llei 15/2015 de 2 de juliol, de Jurisdicció Voluntària regula els expedients de jurisdicció voluntària mercantil, establint un procediment específic per a la resolució de conflictes entre les parts dun contracte o entre titulars de drets reals o personals.

En aquest article es tracta de la jurisdicció voluntària relativa a la exhibició de llibres, la convocatòria de la junta general, nomenament i revocació de liquidador, auditor o interventor, la reducció, amortització enaliació de capital social i disolució de societat com expedient de jurisdicció voluntària, la convocatòria dassemblea general dobligacionistes com expedient de jurisdicció voluntària, el robatori, furt, pèrdua o destrucció de títol valor com expedient de jurisdicció voluntària i el nomenament de pèrit en contracte dassegurança com expedient de jurisdicció voluntària.

La jurisdicció voluntària mercantil regula els expedients de jurisdicció voluntària relacionats amb la exhibició de llibres, en els quals els interessats podran acordar lexhibició de llibres davant el jutge mercantil, de conformitat amb el que estableix lapartat 1 de larticle 6 de la Llei 15/2015.

En relació a la convocatòria de la junta general, els interessats podran acordar la convocatòria duna reunió davant el jutge mercantil, de conformitat amb el que estableix lapartat 2 de larticle 6 de la Llei 15/2015.

En el cas del nomenament i revocació de liquidador, auditor o interventor, els interessats podran acordar el nomenament o revocació daquests càrrecs davant el jutge mercantil, de conformitat amb el que estableix lapartat 3 de larticle 6 de la Llei 15/2015.

Quant a la reducció, amortització enaliació de capital social i disolució de societat com expedient de jurisdicció voluntària, els interessats podran acordar aquests procediments davant el jutge mercantil, de conformitat amb el que estableix lapartat 4 de larticle 6 de la Llei 15/2015.

També es regula la convocatòria dassemblea general dobligacionistes com expedient de jurisdicció voluntària, els interessats podran acordar la convocatòria daquesta reunió davant el jutge mercantil, de conformitat amb el que estableix lapartat 5 de larticle 6 de la Llei 15/2015.

En relació al robatori, furt, pèrdua o destrucció de títol valor com expedient de jurisdicció voluntària, els interessats podran acordar els procediments relacionats amb aquest tema davant el jutge mercantil, de conformitat amb el que estableix lapartat 6 de larticle 6 de la Llei 15/2015.

Finalment, en el cas del nomenament de pèrit en contracte dassegurança com expedient de jurisdicció voluntària, els interessats podran acordar el nomenament dun pèrit davant el jutge mercantil, de conformitat amb el que estableix lapartat 7 de larticle 6 de la Llei 15/2015.

En conclusió, la Llei 15/2015 de 2 de juliol, de Jurisdicció Voluntària regula els expedients de jurisdicció voluntària en matèria mercantil, establint un procediment específic per a la resolució de conflictes entre les parts dun contracte o entre titulars de drets reals o personals.

Aquesta llei regula aspectes relacionats amb la exhibició de llibres, la convocatòria de la junta general, nomenament i revocació de liquidador, auditor o interventor, la reducció, amortització enaliació de capital social i disolució de societat com expedient de jurisdicció voluntària, la convocatòria dassemblea general dobligacionistes com expedient de jurisdicció voluntària, el robatori, furt, pèrdua o destrucció de títol valor com expedient de jurisdicció voluntària i el nomenament de pèrit en contracte dassegurança com expedient de jurisdicció voluntària, esmentant en cada cas els articles de la Llei 15/2015 corresponents.

Aquesta llei és una eina important per a la resolució de conflictes de forma ràpida, eficaç i sense costos excesius per a les parts implicades.

Aconsellem comptar amb l’assessorament d’un advocat per tal d’atendre aquests tipus d’expedients de jurisdicció voluntària mercantil.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1