932217766 info@luccini.cat
Jurisdicció voluntària de família

Introducció

La Llei 15/2015, de 2 de juliol, regula els expedients de jurisdicció voluntària de família a Espanya.

Aquesta llei conté una sèrie de disposicions en relació amb la dispensa de limpediment matrimonial, la intervenció judicial en relació a la pàtria potestat i la intervenció judicial en els casos de desacord conjugal i administració de ganancials.

Aquest article oferirà una descripció detallada de les disposicions relacionades amb els expedients de jurisdicció voluntària en matèria de família contemplats en la Llei 15/2015 de 2 de juliol, en particular en relació a la dispensa de limpediment matrimonial, la intervenció judicial en relació a la pàtria potestat i la intervenció judicial en els casos de desacord conjugal i administració de ganancials.

Dispensa de limpediment matrimonial

Larticle 1 de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, estableix que els impediments matrimonials es poden sol·licitar i obtenir a través dun expedient de jurisdicció voluntària.

Seguint aquesta disposició, les persones interessades en contraure matrimoni hauran de presentar una sol·licitud a loficina destadística civil i demogràfica corresponent per sol·licitar la dispensa de limpediment matrimonial.

La sol·licitud haurà de ser signada per les persones interessades i haurà de contenir les següents dades:

 • Dades personals de les persones interessades.
 • Dades de lofici de lestadística civil i demogràfica on sha sol·licitat el expedient.
 • Dades sobre els testimonis que han presenciat el matrimoni.
 • Documentació acreditativa de limpediment matrimonial.

Una vegada sol·licitat lexpedient, es tramet a loficina destadística civil i demogràfica corresponent perquè es procedeixi a la seva resolució.

Intervenció judicial en relació a la pàtria potestat

Larticle 3 de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, estableix que en els casos en què els pares no puguin arribar a un acord respecte a la pàtria potestat, la jurisdicció voluntària de família permetrà als mateixos posar a disposició del jutge competent la seva sol·licitud per a la solució del conflicte.

Aquesta sol·licitud haurà de ser signada per les persones interessades i haurà de contenir les següents dades:

 • Dades personals de les persones interessades.
 • Dades de lofici de lestadística civil i demogràfica on sha sol·licitat el expedient.
 • Documentació acreditativa del conflicte.
 • Documentació acreditativa del vincle familiar entre les persones interessades.

Una vegada sol·licitat lexpedient, es tramet a loficina destadística civil i demogràfica corresponent perquè es procedeixi a la seva resolució.

Intervenció judicial en els casos de desacord conjugal i administració de ganancials

Larticle 4 de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, estableix que els desacords entre els cònjuges sobre la gestió de béns ganancials, així com la seva liquidació, es poden sol·licitar i obtenir a través dun expedient de jurisdicció voluntària de família.

Aquesta sol·licitud haurà de ser signada per les persones interessades i haurà de contenir les següents dades:

 • Dades personals de les persones interessades.
 • Dades de lofici de lestadística civil i demogràfica on sha sol·licitat el expedient.
 • Documentació acreditativa del vincle matrimonial entre les persones interessades.
 • Documentació acreditativa dels béns ganancials.

Una vegada sol·licitat lexpedient, es tramet a loficina destadística civil i demogràfica corresponent perquè es procedeixi a la seva resolució.

Conclusió 

En conclusió, la Llei 15/2015, de 2 de juliol, regula els expedients de jurisdicció voluntària en matèria de família a Espanya.

Aquesta llei conté una sèrie de disposicions en relació amb la dispensa de limpediment matrimonial, la intervenció judicial en relació a la pàtria potestat i la intervenció judicial en els casos de desacord conjugal i administració de ganancials.

Tots aquests expedients es poden sol·licitar a través duna sol·licitud a loficina destadística civil i demogràfica corresponent.

Les sol·licituds shan dacompanyar de certs documents acreditatius i, un cop sol·licitats, shan de trametre a loficina destadística civil i demogràfica perquè es procedeixi a la seva resolució.

Per tal de solucionar de forma correcta els expedients de jurisdicció voluntària de família recomanem comptar amb l’assistència d’un Advocat qualificat.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1