932217766 info@luccini.cat
Aportació informe mèdic en oferta motivada

Aportació informe mèdic en oferta motivada.  Linforme mèdic és un element clau a lhora de determinar el resultat duna reclamació de lesions de trànsit i oferta motivada a les asseguradores.

Els informes mèdics aporten informació clau de les lesions i seqüeles, les seves causes, la seva incidència i els seus efectes a llarg termini.

Aquestes dades són imprescindibles per a les asseguradores a lhora de determinar si es fa una oferta motivada i quin és el seu import.

És important comprendre el paper de l’aportació informe mèdic en ofertas motivada de lesions de trànsit a les asseguradores.

En primer lloc, linforme mèdic és obligatori en aquells casos en què loferta motivada i la reclamació prèvia coincideixen.

Aquest és un punt que les asseguradores han de tenir en compte ja que linforme mèdic permet a lasseguradora determinar limport de loferta motivada.

A més, linforme mèdic també és important en aquells casos en què només hi ha lesions temporals.

Aquest és el cas de les lesions que no hi ha seqüeles, com les contusions o lesions òssies.

En aquest cas, linforme mèdic permet a lasseguradora determinar limport de loferta motivada.

Per la seva part, laportació dinforme mèdic és clau en aquells casos en què hi ha seqüeles.

En aquest cas, linforme mèdic permet determinar labast de les seqüeles, els tractaments necessaris i els efectes a llarg termini de les lesions.

Aquesta informació és clau per a les asseguradores a lhora de determinar limport de loferta motivada.

En resum, linforme mèdic també és important en aquells casos en què loferta motivada és molt baixa.

En aquest cas, linforme mèdic pot ser una manera de demostrar a lasseguradora que la reclamació és justificada i que limport de loferta motivada ha de ser més alt.

En conclusió, l’aportació informe mèdic en oferta motivada és un element fonamental en els casos de reclamacions de lesions de trànsit a les asseguradores.

A nivell doctrinal es considera que si  l’oferta motivada no s’adjunta l’informe mèdic en què ers basa i que després s’aportaria al judici aquesta oferta no es consideraria vàlida.

Linforme mèdic és essencial en aquells casos en què hi ha coincidència entre la reclamació prèvia i loferta motivada, en aquells casos en què només hi ha lesions temporals, en aquells casos en què hi ha seqüeles i en aquells casos en què loferta motivada és molt baixa.

Linforme mèdic proporciona informació clau a les asseguradores a lhora de determinar limport de loferta motivada.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

UA-74232034-1