932217766 info@luccini.cat
Inimputabilitat de menors

Introducció

Ininputabilitat de menors

El plantejament jurídic sobre la inimputabilitat de menors de 14 anys és un debat molt complex i controvertit.

Ja fa temps que sha posat sobre la taula la qüestió de si sha de rebaixar ledat penal als menors, davant les agressions sexuals entre menors, especialment després que els tribunals hagin sentenciat a infantils daquesta edat com a autors responsables dels seus actes delictius.

En aquest article, ens endinsarem en aquesta complexa realitat per aclarir què significa ser inimputable, com sha de jutjar aquest tipus de delictes i com està establerta a lactualitat la legislació sobre la inimputabilitat dels menors de 14 anys.

Què significa ser inimputable

La inimputabilitat és un concepte jurídic que fa referència a la incapacitat duna persona per ser jutjada com a responsable dels seus actes, ja sigui per raons físiques o psíquiques.

En aquests casos, la persona serà considerada com a inimputable, i per tant, no serà sotmesa a la llei penal.

A Espanya, lactual legislació sobre la inimputabilitat de menors es troba establerta en el Codi Penal i en la Llei Orgànica 1/2015 sobre la protecció de les persones menors dedat.

Segons la llei, un menor dedat és considerat inimputable fins als 14 anys dedat, a partir dels quals es tindrà en consideració la seva maduresa, en funció del seu desenvolupament moral, intelectual i social.

Segons l’ Article 3 de la Llei 5/2000 reguladora de la responsabilitat penal del menor, quan l’autor d’un suposat delicte sigui menor de 14 anys, no se l’exigirà responsabilitat.

Aquesta és una de les raons per les quals sha posat sobre la taula la qüestió de si sha de reduir ledat penal als menors.

Hi ha experts que defensen que els menors dedat serien capaços de comprendre els seus actes i les conseqüències daquests abans dels 14 anys, i per tant, shauria de rebaixar ledat penal fins a aquesta edat.

Agressions sexuals entre menors

Les agressions sexuals entre menors són un dels temes més controvertits de la inimputabilitat de menors.

En aquests casos, els tribunals senfronten a un dilema: si els menors són considerats inimputables fins als 14 anys, com és possible que els menors siguin jutjats com a autors responsables dels seus actes delictius?

Així doncs, els tribunals senfronten a la difícil tasca de determinar si el menor és capaç de comprendre els seus actes i les seves conseqüències abans dels 14 anys.

En aquest sentit, el tribunal tindrà en compte factors com el seu desenvolupament moral i intelectual, el seu entorn familiar i social, així com el seu coneixement dels fets.

En cas que el tribunal conclogui que el menor és capaç de comprendre els seus actes, aquest serà jutjat com a responsable dels seus actes delictius, i es prendran les mesures adients en conseqüència.

En cas contrari, el menor serà considerat inimputable i es prendran les mesures adients per rehabilitarlo.

Rebaixar ledat penal dels menors

Com hem vist, és controvertit si sha de rebaixar ledat penal als menors.

Alguns experts defensen que els menors dedat serien capaços de comprendre els seus actes i les seves conseqüències abans dels 14 anys, i per tant, shauria de rebaixar ledat penal fins a aquesta edat.

Daltra banda, també hi ha experts que soposen a aquesta idea. Aquestes persones creuen que és important mantenir ledat penal als 14 anys per protegir als menors dedat i assegurarse que són tractats amb dignitat i respecte.

Conclusió

Com hem vist, el plantejament jurídic sobre la inimputabilitat dels menors de 14 anys és un debat molt complex i controvertit.

Les agressions sexuals entre menors han posat sobre la taula la qüestió de rebaixar ledat penal als menors, encara que hi ha experts que soposen a aquesta idea.

A Espanya, lactual legislació sobre la inimputabilitat dels menors es troba establerta en el Codi Penal i en la Llei Orgànica 1/2015 sobre la protecció de les persones menors dedat.

Segons la llei, un menor dedat és considerat inimputable fins als 14 anys dedat, a partir dels quals es tindrà en consideració la seva maduresa, en funció del seu desenvolupament moral, intelectual i social.

En resum, ledat penal dels menors és un tema molt complex i controvertit, i en el qual és important tenir en compte els drets dels menors dedat, així com les necessitats de protecció de la societat.

A més, és essencial que es tinguin en compte els factors relacionats amb el desenvolupament moral, intelectual i social del menor a lhora de determinar si aquest és capaç de comprendre els seus actes i les seves conseqüències.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1