932217766 info@luccini.cat
xarxes socials

Presència de les Assegurances en Xarxes Socials

L’any 2.013, el 68,1% de les asseguradores tenia presència a les diferents xarxes socials, un notable increment en comparació només amb fa tres anys, quan el 2010 només estaven presents 40,4% de las entitats d’assegurances.

A més, un 17% de companyiess té previst iniciar la seva presència en les xarxes socials.

Twitter és la xarxa més usada per las asseguradores (el 90% de totes elless), seguida de Facebook, YouTube i LinkedIn.

Les Companyies d’Assegurances estan començant a veure oportunitats en les xarxes, però el seu desembarcament sempre ha estat una mica lent. Bàsicament les asseguradores utilitzen aquests mitjans per fer publicitat dels seus serveis.

Font GrupoAseguranza

xarxes socials

xarxes socials

Les asseguradores tenen presència a les xarxes socials des de fa temps, ja que són conscients de la importància que aquests mitjans tenen per a la comunicació i la promoció dels seus productes i serveis.

Les xarxes socials són una excel·lent eina per a les asseguradores per connectarse amb els seus clients i potencials clients.

Les asseguradores poden utilitzar les xarxes socials per obtenir informació sobre els seus productes i serveis, compartir les seves opinions i recomanacions, promoure els seus productes i serveis i connectarse amb els seus clients i potencials clients.

Les asseguradores també poden utilitzar les xarxes socials per promoure els seus productes i serveis.

A través de les xarxes socials, les asseguradores poden fer arribar a un ampli públic les seves ofertes i promocions. Així mateix, poden interactuar amb els seus clients, respondre preguntes i prestar assistència als seus clients.

Les asseguradores també poden utilitzar les xarxes socials per promoure els seus productes i serveis mitjançant campanyes de publicitat i promocionals.

Les asseguradores poden utilitzar les xarxes socials per crear contingut per promoure els seus productes i serveis, i també per promoure la seva marca i els seus productes i serveis.

Les asseguradores també poden utilitzar les xarxes socials per compartir els seus punts de vista, recomanacions i enllaços als seus llocs web.

Les xarxes socials en les assegurances també poden oferir una plataforma per a les asseguradores per compartir els seus punts de vista, les seves recomanacions i els seus llocs web.

Les xarxes socials també poden ser una excel·lent eina per a les asseguradores per analitzar els comportaments dels seus clients i fer investigacions de mercat.

Finalment, les xarxes socials tenen un paper important en la creació duna relació de confiança entre les empreses asseguradores i els seus clients.

Les asseguradores poden utilitzar les xarxes socials per informar als seus clients sobre els seus productes i serveis, els seus preus i els seus plans de cobertura i, també, per informar als seus clients sobre les necessitats específiques dassegurança.

En resum, les xarxes socials són una important eina per a les asseguradores per connectarse amb els seus clients i potencials clients i promoure els seus productes i serveis.

Les asseguradores també poden utilitzar les xarxes socials per donar a conèixer els seus productes i serveis, compartir les seves opinions i recomanacions, promoure les seves ofertes i promocions i crear una relació de confiança amb els seus clients.

UA-74232034-1