932217766 info@luccini.cat
Valor Probatori de l'Atestat Policial

1. Introducció

L’atestat policial és un instrument jurídic de gran rellevància en els procediments penals. Serveix per informar sobre els fets ocorreguts i les investigacions realitzades per les forces de seguretat. La seva importància radica en la seva potencial influència en el desenvolupament d’un judici penal, però, quin és el seu valor probatori? L’anàlisi de la jurisprudència i les normatives vigents ens dona una resposta.

2. L’atestat policial segons la Llei d’Enjudiciament Criminal

Els articles 297 i 292 de la Llei d’Enjudiciament Criminal (LECrim) estableixen la naturalesa i la funció de l’atestat policial.

  • Article 292 LECrim: Estableix que l’atestat inclourà la narració dels fets, les diligències practicades i les declaracions dels testimonis, imputats i altres persones que hagin intervingut.
  • Article 297 LECrim: Detalla que l’atestat ha de ser enviat al jutge competent perquè aquest pugui iniciar, si escau, les actuacions corresponents.

3. La Instrucció 7/1997 de 12 de maig de la Secretaria d’Estat de Seguretat

Aquesta instrucció s’ocupa de l’elaboració d’atestats, subratllant l’importància de la veracitat, claredat i precisió. A més, assenyala la necessitat de que es descriu amb precisió les diligències practicades, la identitat dels intervinents i els elements recollits.

4. Article 11.1.g) de la LO 2/1986 de 13 de març de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat

L’article esmentat reconeix com una de les funcions bàsiques de les forces i cossos de seguretat la «instrucció d’atestats per la comissió de delictes i faltes».

5. Sentència 640/2006 del Tribunal Suprem

La Sentència 640/2006 del Tribunal Suprem va abordar el valor probatori de l’atestat policial. En la seva resolució, el Tribunal va establir que:

  • L’atestat policial té un valor indiciari, no constituïnt prova directa.
  • No pot ser l’únic element de càrrec per a condemnar a una persona, però pot ser considerat com una prova més en conjunció amb altres proves.
  • Les declaracions dels agents recollides en l’atestat sí tenen valor probatori, però no són determinants per si soles.

6. Conseqüències en la pràctica jurídica

La interpretació donada pel Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional , combinada amb les disposicions normatives, suggereix que l’atestat policial és una peça fonamental en l’inici de procediments penals, però ha de ser considerada amb precaució a l’hora d’establir la culpabilitat d’un individu.

7. Conclusió

L’atestat policial, com a instrument jurídic, té un valor indiciari dins del procés penal. Tot i ser un element crucial per iniciar investigacions i procediments, no pot ser l’únic suport probatori per a una condemna. Les disposicions legals i la jurisprudència del Tribunal Suprem assenyalen la importància de combinar aquesta eina amb altres proves i indicis en la recerca de la veritat material en un judici.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1