932217766 info@luccini.cat
Tramitació de parelles de fet

La figura de la parella de fet a Espanya permet a dues persones conviure de manera estable, en una relació anàloga a la conyugal, i ofereix certs drets similars als del matrimoni.

Els següents són els passos per registrar una parella de fet a Espanya:

1. Verificar els requisits

El primer pas és verificar que tots dos membres de la parella compleixen amb els requisits per formar una parella de fet.

Els requisits poden variar depenent de la comunitat autònoma en la qual es resideixi, però generalment inclouen:

 • Ser major d’edat o menor emancipat.
 • No estar casat.
 • No ser parents en línia directa per consanguinitat o adopció, ni col·laterals per consanguinitat fins al segon grau.
 • No formar parella de fet amb una altra persona.
 • Convivir de manera estable i contínua.

2. Documentació necessària

Els documents necessaris per registrar una parella de fet també poden variar per comunitat autònoma. No obstant això, els més comuns inclouen:

 • DNI o passaport de tots dos membres.
 • Certificat d’empadronament.
 • Certificat d’estat civil (com una certificació literal de naixement o un certificat de matrimoni amb anotació de divorci).
 • Declaració jurada de no estar incapacitat per prestar consentiment.
 • Declaració jurada de no tenir relació de parentiu.
 • Declaració jurada de no formar part d’una altra parella de fet.

3. Sol·licitud d’inscripció

El següent pas és sol·licitar la inscripció com a parella de fet en el registre corresponent de la seva comunitat autònoma (Andalusia, Aragó, Illes Balears, Illes Canàries, Cantàbria, Murcia, Castella i Lleó, Castella La Manxa, Euskadi, Madrid, Navarra, Comunitat Valenciana, Catalunya) . Això generalment implica completar un formulari de sol·licitud i presentar la documentació necessària.

4. Cita i Registre

Un cop presentada la sol·licitud, la parella rebrà una cita per acudir al registre corresponent. A la cita, han de confirmar la seva intenció de formar una parella de fet i signar la documentació necessària. Assegureu-vos de portar tots els documents originals requerits.

5. Certificat de Parella de Fet

Després de la inscripció, la parella rebrà un certificat que acredita la seva condició de parella de fet.

6. Efectes legals

Una vegada registrada com a parella de fet, la parella pot tenir dret a certs beneficis, com la possibilitat d’heretar la part de la parella que correspon per llei, pensions de viduïtat, drets laborals, etc. No obstant això, no tots els drets són iguals als del matrimoni, per la qual cosa és important conèixer les diferències.

Nota: Aquest manual proporciona una guia general, però els procediments i requisits específics poden variar depenent de la comunitat autònoma en la qual es resideixi. Per obtenir la informació més precisa i actualitzada, es recomana consultar amb un advocat o contactar directament amb el registre de parelles de fet corresponent.

Avís Legal: Aquest document no constitueix assessorament legal. S’ha preparat amb fins informatius únicament. Per obtenir assessorament legal, si us plau consulteu a un professional degudament qualificat.

UA-74232034-1