932217766 info@luccini.cat
Assegurances de Salut

Assegurances de Salut

Tipus Assegurances de Salut

Tipus Assegurances de Salut

Hi ha diversos tipus assegurances de salut. Les assegurances de salut que estan vinculades a quadres mèdics determinats per les pròpies asseguradores es poden presentar amb més o menys cobertures i garanties i amb o sense co-pagament. També hi ha la possibilitat de suscriure el tipus assegurances de salut de reemborsament que implica que l’assegurat pot escollir el professional mèdic de la seva elecció i l’asseguradora li reemborsarà l’import del cost del servei mèdic (moltes vegades en un percentatge determinat).

El percentatge de l’import de reemborsament pot oscil·lar entre el vuitanta per cent en centres i professionals a l’estat espanyol i el noranta per cent quan s’usen professionals o centres de l’estranger.

D’altres assegurances de salut es denominen de reemborsament. Són les que l’assegurat pot acudir a qualsevol metge del país de residència i en alguns casos de tot el món i l’asseguradora li fa el reemborsament de les despeses mèdiques cobertes fins un capital determinat (que no acostuma a ésser il·limitat). Aquestes assegurances de salut acostumen a ser més cares que les que només són de quadre mèdic.

Per últim he deixat un tipus, que es podrien denominar una sub-categoria d’aquestes darreres. Es tracta de les assegurances dentals, en les que l’asseguradora pacta uns preus amb els dentistes/estomatòlegs, normalment inferiors als de mercat, i els ofereix als clients per una prima. Els tractaments a l’assegurat li surten més econòmics si paga una petita prima.

Les cobertures són molt extenses, des d’assistència primària, hospitalització, diferents tipus de cobertures mèdiques, tant tradicionals com les més novedoses tècniques de tractament assistencial.

Donada la complexitat i la varietat de companyies i cobertures d’assegurances de salut és aconsellable demanar el suport d’un corredor d’assegurances que el podrà assessorar per tal d’escollir el producte dins del mercat que s’adapti millor a les seves necessitats.

http://www.asc.es/

UA-74232034-1