932217766 info@luccini.cat
Responsabilitat penal del furt

La responsabilitat penal del furt: anàlisi de la legislació i jurisprudència

Introducció

El furt és un delicte que afecta la propietat privada, i es troba tipificat i regulat en els ordenaments jurídics de la majoria de països.

En aquest article, es realitzarà una anàlisi de la responsabilitat penal del furt, amb especial èmfasi en la legislació i jurisprudència aplicable.

  1. Concepte de furt i tipificació

El furt és un dels delictes contra la propietat, i consisteix en l’apropiació indeguda d’un bé moble, realitzada amb intenció de lucrar-se, i sense el consentiment del seu titular.

A Espanya, el furt està tipificat en l’article 234 del Codi Penal (CP), que estableix la pena de presó de sis a divuit mesos per a l’autor d’aquest tipus de delictes.

  1. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal

La responsabilitat penal del furt pot veure’s afectada per diferents circumstàncies que modifiquen la pena aplicable. Algunes d’aquestes són:

a) Furt de cosa de poc valor: Conforme a l’article 235 CP, si el valor dels objectes sostrets no supera els 400 euros, es considera un furt lleu i la pena de presó es redueix a entre tres i sis mesos.

b) Furt amb força en les coses: L’article 238 CP estableix que, si el furt es cometeix mitjançant l’ús de força en les coses per a accedir a l’interior del lloc on es troba la cosa sostreta, la pena de presó serà de dos a cinc anys.

c) Furt amb violència o intimidació: Segons l’article 242 CP, si el furt es perpetra amb violència o intimidació en les persones, es considera un robatori i la pena de presó oscil·la entre dos i cinc anys.

  1. Jurisprudència aplicable

La jurisprudència ha establert alguns criteris clau per a determinar la responsabilitat penal en casos de furt. Entre aquests criteris es troben:

a) Apropiació: La Sentència del Tribunal Suprem (TS) de 30 de març de 2000, estableix que l’apropiació ha de ser realitzada amb ànim de guany i de manera definitiva, és a dir, que l’autor tingui intenció de fer-se amb la propietat de la cosa sostreta.

b) Consentiment del titular: La Sentència del TS de 14 de desembre de 2006, assenyala que el consentiment del titular de la cosa ha de ser real i no viciat per error, coacció o frau.

c) Valoració dels objectes sostrets: La Sentència del TS de 10 de juny de 2015, determina que el valor dels objectes sostrets ha de ser determinat pel jutge, tenint en compte les proves aportades per les parts i els informes pericials

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1