932217766 info@luccini.cat
Plans de pensions

Els Plans de Pensions van tancar 2013 amb una rendibilitat del 8,75%

Totes les categories de Plans Pensions del Sistema Individual van tancar el mes de desembre amb rendibilitats positives, la qual cosa va permetre que el conjunt de Plans Pensions acabés 2013 amb una rendibilitat mitjana anual del 8,75 %. A un any, l’increment més important es va registrar en Renda Variable, amb un +22,22%, per davant de Renda Variable Mixta (+12,49%), Renda Fixa Mixta (+6,12%), Renda Fixa Llarg Termini (+4,71%) i Renda Fixa Curt Termini (+2,07%). A llarg termini (23 anys) la rendibilitat mitjana anual també és positiva i arriba a xifres del 4,9% pel total de Plans, essent a mig termini (5 anys) del 3,77%.

Increment del patrimoni

D’altra banda, les dades de VDOS mostren que el patrimoni dels Plans Pensions en 2013 tingués un augment de 10,22 puntos, amb un increment net de 5.267 milions d’euros. El patrimoni total de Plans Pensions gestionat a finals de l’any passat va ascendir a 56.819 milions d’euros. Les majors aportacions patrimonials nétes durant l’any van correspondre a Renda Fixa (366 milions) i Renda Variable (331 milions). La rendibilitat ponderada per patrimoni, la revaloració més gran fou per Renda Variable (22,5%); a tot l’any, Renda Variable Internacional USA (25,92%) liderà el ranking per rendibilitat, davant de Renda Variable Espanya (25,31%). Per grups, BBVA continua en la primera posició del ranking de patrimoni gestionat amb 10.495 milions d’euros, seguit de Caixabank (8.244 milions), Santander (7.942 milions), Bankia (4.367 milions) i Mapfre (4.048 milions). Per aportacions patrimonials, Plancaixa Ambició liderà el ranking amb un increment per suscripcions nétes de 310 milions d’euros. El pla pensions amb més volum de patrimoni és BBVA Protecció 2015, amb 1.777 milions d’euros gestionats.

Per contractar un pla de pensions és aconsellable comptar amb l’assessorament d’un professional Corredor d’Assegurances.

Font GrupoAseguranza

 

UA-74232034-1