932217766 info@luccini.cat
reclamació lesions trànsit asseguradora

Reclamació lesions trànsit asseguradora.

Reclamació lesions trànsit asseguradora. Quan un advocat té un client que ha estat víctima duna lesió de trànsit, és responsabilitat de ladvocat prendre les mesures necessàries per obtenir una indemnització de lasseguradora.

Aquestes són les set passes que un advocat ha de seguir per reclamar les lesions de trànsit dun client a una asseguradora.

1. Comprendre els detalls de laccident: El primer pas per a un advocat és aprendre els detalls de laccident per tal dentendre la situació i determinar quins són els seus deures envers el client.

2. Revisar el contracte dassegurança: Un cop es coneixen els detalls de laccident, ladvocat ha de revisar el contracte dassegurança per entendre quina cobertura té el client.

3. Investigar el cas: Ladvocat ha de fer una investigació exhaustiva per descobrir tota la informació relacionada amb laccident, com les proves, testimonis, etc.

4. Preparar i presentar la reclamació: Quan ladvocat té la informació necessària, ha de preparar i presentar una reclamació a lasseguradora.

5. Negociar amb lasseguradora: Un cop presentada la reclamació, ladvocat ha de negociar amb lasseguradora per tal dobtenir el millor acord possible pel client.

6. Executar lacord: Un cop sarriba a un acord, ladvocat ha de vetllar perquè lasseguradora compleixi amb els seus deures de l’acord i el client rebi lindemnització.

7. Seguiment: Per assegurarse que el client rebi lindemnització i que lasseguradora compleixi amb els seus deures, ladvocat ha de fer un seguiment.

En resum

Com es pot veure, un advocat ha de seguir una sèrie de passes per resoldre un cas de lesió de trànsit.

És important que ladvocat comprengui els detalls de laccident, revisi el contracte dassegurança, faci una investigació exhaustiva, prepari i presenti la reclamació, negociï amb lasseguradora, executi lacord i faci un seguiment.

Només daquesta manera un advocat podrà assegurarse que el client reb lindemnització que li pertoca.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1