932217766 info@luccini.cat
Principi non bis in idem

La Sentència del Tribunal Constitucional 2/2023 de 6 de febrer és una sentència que es refereix al principi non bis in idem, que en termes generals significa que una persona no pot ser sancionada dues vegades per la mateixa infracció.

Aquesta sentència tracta sobre la sanció penal i administrativa aplicada per una mateixa infracció, i el Tribunal Constitucional considera que el principi non bis in idem sha de respectar i sha de tenir en compte en aquestes circumstàncies.

Tractarem la Sentència del Tribunal Constitucional 2/2023 de 6 de febrer sobre la sanció penal i administrativa relativa al principi non bis in idem, explicant els seus aspectes més rellevants i les seves implicacions per a la legislació i la jurisprudència espanyoles.

Què diu la Sentència del Tribunal Constitucional 2/2023 de 6 de febrer sobre la sanció penal i administrativa relativa al principi non bis in idem?

La Sentència 2/2023 de 6 de febrer del Tribunal Constitucional es refereix al principi non bis in idem i a les sancions penals i administratives aplicades per una mateixa infracció.

El Tribunal Constitucional considera que el principi non bis in idem sha de respectar i sha de tenir en compte en aquestes circumstàncies.

La sentència declara que, en el cas duna mateixa infracció, només es pot imposar una sanció o altra, però mai dues.

Això significa que, encara que una infracció pot ser sancionada tanto penalment com administrativament, no es pot imposar dues sancions per la mateixa infracció.

A més, la sentència també estableix que, en el cas de les sancions administratives, els tribunals no poden imposar una sanció que excedeixi el límit establert per la llei.

Això vol dir que el tribunal no pot imposar una sanció més alta que la prevista per la llei.

Per últim, la sentència també declara que el principi non bis in idem sha de respectar també en el cas de les sancions penals, i que només es poden aplicar les sancions previstes per la llei.

Quines són les implicacions de la Sentència del Tribunal Constitucional 2/2023 de 6 de febrer sobre la sanció penal i administrativa relativa al principi non bis in idem?

La Sentència del Tribunal Constitucional 2/2023 de 6 de febrer sobre la sanció penal i administrativa relativa al principi non bis in idem té unes implicacions molt importants en els sistemes de justícia espanyol i europeu.

  • En primer lloc, la sentència estableix clarament que el principi non bis in idem sha de respectar en el cas de les sancions penals i administratives. Això significa que una persona no pot ser sancionada dues vegades per la mateixa infracció, i que els tribunals no poden imposar una sanció més alta que la prevista per la llei.
  • En segon lloc, la sentència també té implicacions per a laplicació de la llei en els casos en què es pot aplicar una sanció penal i administrativa per la mateixa infracció. En aquest cas, la sentència estableix que només es pot imposar una sanció o laltra, però mai les dues.

Així doncs, la sentència del Tribunal Constitucional 2/2023 de 6 de febrer sobre la sanció penal i administrativa relativa al principi non bis in idem té una gran importància per a la legislació i la jurisprudència espanyoles, ja que estableix uns límits clars i precisos a lhora dimposar sancions per les mateixes infraccions.

En conclusió, la Sentència del Tribunal Constitucional 2/2023 de 6 de febrer sobre la sanció penal i administrativa relativa al principi non bis in idem és una sentència que estableix les bases per a laplicació del principi non bis in idem en els casos de sancions per infraccions penals i administratives.

La sentència estableix que només es pot imposar una sanció o altra per una mateixa infracció, i que els tribunals no poden imposar una sanció més alta que la prevista per la llei.

Aquesta sentència té doncs implicacions importants per a la legislació i la jurisprudència espanyoles, ja que estableix uns límits clars i precisos a lhora dimposar sancions.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1