932217766 info@luccini.cat
Preguntes i respostes sobre l'oferta motivada

Preguntes i respostes sobre l’oferta motivada

Què és l’oferta motivada?

Dins l’elenc d’obligacions a càrrec tant de l’assegurador com del perjudicat l’article 7 del LRCSCVM, modificat per la Llei 35/2015, de 22 de setembre, s’estableix un requisit de procedibilitat per tal que el perjudicat pugui accedir al procés civil, ja que s’ha de presentar una reclamación extrajudicial contra l’asseguradora.
Aquesta reclamació, a part d’interrompre la prescripció, sinó que suspén el procediment fins que no s’obté la notificació fefaent al perjudicat de l’oferta o resposta motivada.
L’oferta motivada és el document formal a través del qual la companyia d’assegurances del vehicle responsable de l’accident de trànsit realitza una proposta indemnitzatòria al perjudicat.
En ella ha d’aparèixer explícitament el reconeixement de la culpa de l’assegurat responsable i la proposta d’indemnització de forma detallada i desglossada per als danys personals i materials.

Què passa si nos’accepta l’oferta motivada?

Si el perjudicat no està d’acord amb l’oferta motivada o amb la resposta motivada, pot continuar amb un procés de mediació durant dos mesos més.
Si no hi ha acord, només quedarà realitzar una demanda a l’asseguradora i que es resolgui a través de la via judicial.

Si s’accepta l’oferta motivada de la asseguradora es pot continuar amb la reclamació?

Això és una de les dues opcions davant d’una proposta per part de la companyia contrària que no acabi de ser convincent.
L’altra possibilitat és rebutjar la reclamació directament i seguir endavant amb la reclamació¹.
UA-74232034-1