932217766 info@luccini.cat

Plans de Pensions i Assegurances de Salut

Els actuaris també critiquen les noves cotitzacions a la Seguretat Social per Plans de Pensions i Assegurances de Salut

Plans de Pensions 

L’Institut d’Actuaris Espanyols (IAE) ha criticat el Real Decret-Llei 16/2013, de 29 de desembre, que, entre d’altres coses, incorpora a la remuneració total que determina la base a la Seguretat Social partides en espècie que abans estaven fora de la mateixa, com les contribucions empresarials a Plans de Pensions o la totalitat de l’import de les Assegurances de Salut a favor del treballador. Segons la IAE la nova regulació suposa «un augment de les bases de cotització que, amb el límit de les bases i pensions màximes i davant l’estabilitat normativa, suposarà una major càrrega de les prestacions de la Seguretat Social dels treballadors, així com un increment de la recaptació del sistema per fer front als seus compromisos adquirits». Plans Pensions Assegurances de Salut

Aquest canvi normatiu, afegeixen a l’IAE, provoca «un canvi en les regles de joc de la previsió social complementària sense l’acompanyament dels macanismes d’ajust. L’efecte per diversos sectors econòmics també pot ser rellevant, degut a l’incrmeent del cost empresarial o a l’eliminació de beneficis destinats al treballador per compensar les despeses del treball, amb una incidència en l’Assegurança de Salut que actualment contribueix a limitar el cost sanitari per les arques públiques, tot i que encara podria donar una importància més gran a la retribució flexible ( Plans de Pensions i Assegurances de Salut ). I, a priori, tampoc no és una acció de suport al desenvolupament de la previsió social complementària». Plans de Pensions Assegurances de Salut

Els actuaris consideren que «la norma prima la liquidesa de la Seguretat Social davant la solvència, doncs ja és conegut el desequilibrio entre les aportacions fetes i les prestacions esperades per gran part del col·lectiu cobert, aquesta mesura fomenta donar suport al sistema actual compremetent en una major mesura el sistema futur». A més, destaquen que «genera dubtes sobre la seva viabilitat en el marc de l’article 4,3 de la Llei General de la Seguretat Social, que prohibeix que l’ordenació de la Seguretat Social serveixi de fonament a operacions de lucre privat -i la contribució empresarial al Pla de Pensions si ho té-, mentrestant sorgeix una nova incògnita si una partida que es dedueix de l’Impost de Societats com contribució empresarial a un Pla de Pensions i Assegurances de Salut es deduirà un altre cop en el mateix impost com cotització a la Seguretat Social imputada a l’empresari». Plans Pensions Assegurances de Salut

Una altra incògnita que es planteja és «com una mateixa partida pot generar drets en dos sistemes de protecció diferents que, fins ara, eren complementaris i estaven perfectament separats, característica que es dilueix amb l’aplicació del Real Decret-Llei doncs una partida destinada al segon pilar també contribuirà als drets que s’obtenen en el pilar píblic de portecció».»Tot i aquests dubtes es posa de manifest que no ha existit un debat a la societat civil sobre aquestes mesures preses sota un instrument que la Constitució reserva pel cas d’extraordinària i urgent necessitat como és un Real Decret-Llei», afirmen els actuaris. Plans Pensions Assegurances de Salut

Font GrupoASEGURANZA

 

UA-74232034-1