932217766 info@luccini.cat
Pacients estrangers salven hospitals

Pacients estrangers salven hospitals privats i els seus comptes

Pacients estrangers salven hospitals privats i els seus comptes de resultats. La facturació aconseguida amb els pacients internacionals ha permès a les principals companyies d’ hospitals privats salvar els seus comptes els tres darrers exercicis, informa El Economista.

Detalla que aquesta partida suposa ja per grups com Quirón entre el 5% i el 10% de la seva facturació anual. La consellera delegada, María Cordón, ratifica que “el pacient internacional cada cop està guanyant pes a Quirón i en general al nostre país, ja que hem tingut uns anys molt bons d’increment del turisme”.

La gran majoria d’aquests pacients arriben als hospitals a través de les companyies d’assegurances internacionals, a les quals els surt més econòmic enviar un pacient a operar a Espanya -incloent les despeses de viatge, estada i d’hospital- que pagar la factura d’una operació en els seus països d’origen.
María Cordón explica que “la medicina a Espanya és molt barata i té una excel·lent qualitat, amb molts bons professionals i una inversió molt important en els darrers anys en instal·lacions i equipaments tecnològics», i afegeix que «per exemple, el mateix tractament o operació pot costar a una clínica d’Estats Units deu vegades més que en els hospitals del nostre grup».

La qualitat de l’assistència mèdica que es presta a l’Estat està fent de crida davant d’asseguradores de salut internacionals que envien els seus assegurats a atendre’s als nostres hospitals, la qual cosa fa que els seus recursos estiguin totalment operatius.

Font GrupoASSEGURANZA

Els hospitals privats a Espanya han patit una caiguda de les seves rendibilitats durant els últims anys a causa de la crisi econòmica.

La caiguda ha estat especialment significativa en el cas daquells que depenen de les assegurances privades, ja que els assegurats han optat per no pagar la seva part del cost del tractament.

Tanmateix, els hospitals privats han vist un augment dels pacients estrangers, molts dels quals provenen de països on la cobertura sanitària és molt més alta.

Laugment dels pacients estrangers ha estat beneficiós per als hospitals privats, ja que no es venen al mercat de les assegurances privades i, per tant, els hospitals no han de lluitar per cobrar els seus preus.

En els últims anys, els hospitals privats han vist un augment dels ingressos gràcies a la presència daquests pacients.

Els pacients estrangers també aporten als hospitals privats una gran quantitat dingressos generats per les despeses de tractament, així com els ingressos generats pels serveis de diagnòstic.

Molts daquests pacients provenen de països de lÀfrica subsahariana i Amèrica Llatina on els serveis sanitaris són molt més baixos i els pacients estan disposats a pagar els costos elevats del tractament a Espanya.

A més, els pacients estrangers també són una font de recaptació de fons per als hospitals privats.

Molts daquests pacients són capaços de pagar els seus tractaments sense ajuda de les assegurances privades o serveis públics i aquest diners es destinen a millorar els serveis dels hospitals privats.

Per descomptat, laugment dels pacients estrangers també té un efecte negatiu als hospitals privats.

Molts dels pacients estrangers provenen de països amb uns sistemes de salut més baixos i això comporta un major nivell de complicacions.

Això comporta un augment dels costos per als hospitals privats, ja que els costos de les complicacions són generalment més elevats.

Al mateix temps, els hospitals privats han de gastar més recursos en el tractament daquests pacients.

No obstant això, els avantatges dincrementar el nombre de pacients estrangers supera els desavantatges.

Els hospitals privats estan veient un augment dels ingressos, els serveis són millors i els costos doperació són menors.

Això fa que els pacients estrangers siguin una part essencial de la recuperació dels hospitals privats a Espanya.

UA-74232034-1