932217766 info@luccini.cat
Motius de casació penal

Introducció

La Sentència del Tribunal Suprem número 965/2022 de 15 de desembre es va dictar per unificar la doctrina en relació als motius de casació penal.

Aquesta sentència és particularment important ja que estableix un marc comú dinterpretació i aplicació de les disposicions legals vigents, així com permet una major seguretat jurídica pels ciutadans.

En aquesta sentència, el Tribunal Suprem va unificar la seva doctrina en relació als motius de casació penal.

Aquesta sentència va ser dictada en resposta a una sèrie de sentències contradictòries dictades per diferents tribunals superiors dapel·lació, les quals generaven confusió a lhora de determinar els motius per als quals una persona podia recórrer a la casació penal.

A continuació, sexposa una breu explicació dels motius de casació penal segons la Sentència del Tribunal Suprem número 965/2022 de 15 de desembre.

Explicació dels motius de casació penal segons la Sentència del Tribunal Suprem número 965/2022 de 15 de desembre

La Sentència del Tribunal Suprem número 965/2022 de 15 de desembre estableix els següents motius de casació penal:

  1. Error de dret en la interpretació de la llei: es pot recórrer a la casació penal si sestableix que el tribunal ha interpretat incorrectament la llei. En aquest cas, el tribunal pot ser acusat dhaver aplicat una norma de manera incorrecta, dhaver interpretat la llei de manera equivocada, o dhaver aplicat una llei diferent a la que sha de considerar aplicable a lassumpte en qüestió.
  2. Error de dret en laplicació de la llei: es pot recórrer a la casació penal si sestableix que el tribunal ha aplicat una norma de manera incorrecta. En aquest cas, el tribunal pot ser acusat dhaver aplicat una norma de manera incorrecta o dhaver aplicat una norma diferent a la que shauria de considerar aplicable a lassumpte en qüestió.
  3. Error de fet: es pot recórrer a la casació penal si sestableix que el tribunal ha pres una decisió errònia sobre els fets. En aquest cas, el tribunal pot ser acusat dhaver pres una decisió errònia sobre els fets, dhaver ignorat proves importants, dhaver no considerat les proves correctament, o dhaver pres una decisió que contradigue el sentit comú.
  4. Error de forma: es pot recórrer a la casació penal si sestableix que shan produït errors de forma durant el procediment judicial. En aquest cas, el tribunal pot ser acusat dhaver pres una decisió sense considerar les formalitats legals pertinents, dhaver realitzat una actuació arbitrària o discriminatòria, o dhaver vulnerat alguna altra disposició legal.
  5. Falta de motivació: es pot recórrer a la casació penal si sestableix que el tribunal no ha motivat la seua decisió. En aquest cas, el tribunal pot ser acusat dhaver pres una decisió sense justificar la seua raonament, dhaver pres una decisió arbitrària o discriminatòria, o dhaver vulnerat alguna altra disposició legal.

Conclusió

La Sentència del Tribunal Suprem número 965/2022 de 15 de desembre és un pas important en la unificació de la doctrina en relació als motius de casació penal.

Aquesta sentència permet una major seguretat jurídica pels ciutadans i estableix un marc comú dinterpretació i aplicació de les disposicions legals vigents.

Esperem que aquest article hagi ajudat a entendre millor els motius de casació penal segons la Sentència del Tribunal Suprem número 965/2022 de 15 de desembre.

Si necessiteu més informació, recomanam que us poseu en contacte amb un advocat per tal dobtenir una assessorament jurídic adequat.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

UA-74232034-1