932217766 info@luccini.cat
llei 2/2023 de proteccio dels denunciants

La llei 2/2023 de protecció dels denunciants, coneguda com a Llei de Protecció dels Denunciants i dels Canals de Denúncia, és una normativa que ha estat aprovada recentment per protegir els individus que denuncien situacions irregulars o delictives a linterior duna empresa o organització.

Està pensada per protegir aquells que es troben en situacions de vulnerabilitat i permetre laccés a una investigació eficaç i justa.

La llei garanteix el dret de denunciar a qualsevol persona que presenciï o tingui coneixement duna situació irregular o delictiva.

Aquest dret és una part essencial de la llibertat dexpressió, i la llei el protegeix mitjançant els següents mecanismes:

Protecció Legal: els denunciants i els canals de denúncia estan protegits per la llei, i els empleadors no poden fer cap acte de represàlia en contra dels denunciants.

Protecció Financera: els denunciants i els canals de denúncia estan protegits de possibles perjudicis econòmics relacionats amb la denúncia.

Protecció dels Drets Humans: la llei protegeix els drets humans dels denunciants i els canals de denúncia, garantint el seu dret a un judici just.

La llei també preveu la creació dun organisme independent encarregat dinvestigar les denúncies, així com el desenvolupament de programes de formació i sensibilització sobre els drets dels denunciants i els canals de denúncia.

Aquesta llei té com a objectiu reforçar la llibertat dexpressió i la protecció dels drets humans, alhora que ofereix garanties de seguretat als denunciants.

Ladopció daquesta normativa permetrà una millor aplicació de la llei i una major protecció per als denunciants.

A més a més, aquesta llei millorarà els mecanismes de responsabilitat de les empreses, ja que estableix sancions per a aquelles organitzacions que no garanteixin els drets dels denunciants o facin servir els seus canals de denúncia per a altres finalitats.

Cal destacar que la protecció dels denunciants i els canals de denúncia és una línia dacció clau per garantir la integritat de les empreses i la protecció dels drets humans.

La llei 2/2023 de protecció dels denunciants és un pas endavant en aquest sentit, ja que ofereix una sèrie de garanties per als denunciants i els canals de denúncia.

Daquesta manera, saconsegueix una major protecció per a aquells que denuncien situacions irregulars o delictives, i es promou una major responsabilitat per part de les empreses.

Així doncs, la llei 2/2023 de protecció dels denunciants i els canals de denúncia és una normativa que ofereix una sèrie de garanties per als denunciants i els canals de denúncia, i que ajuda a reforçar la llibertat dexpressió i a millorar els mecanismes de responsabilitat de les empreses.

La seva aplicació contribuirà a donar un major suport als denunciants i a garantir els seus drets, permetent que les situacions irregulars o delictives es puguin denunciar de manera segura i justa.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

UA-74232034-1