932217766 info@luccini.cat
Legitimació activa dels hereus

La Legitimació Activa dels Hereus en Cas d’Accidents de Trànsit: Anàlisi de la Sentència 403/2023 de l’Audiència Provincial de Cantàbria

Introducció

La legitimació activa és un dels requisits processals per a la interposició d’una demanda judicial. En el cas d’accidents de trànsit, la question s’aguditza quan la víctima decedeix i són els seus hereus els que intenten exercir l’acció directa contra l’asseguradora del causant del sinistre. La jurisprudència ha estat desenvolupant criteris al respecte, i recentment, l’Audiència Provincial de Cantàbria ha dictat una sentència que aborda aquest tema.

Anàlisi Jurisprudencial

  1. Jurisprudència del Tribunal Suprem: El Tribunal Suprem ha establert en diverses ocasions que els hereus de la víctima d’un accident de trànsit estan legitimats per exercir l’acció directa contra l’asseguradora del responsable. La doctrina emanada del Tribunal Suprem (per exemple la STS 535/2012 de 13 de setembre REC 209/2009) estableix que l’acció directa dels hereus es fonamenta en el dret de resarciment que tenia la víctima, que se subroga als seus hereus.
  2. Sentència de l’Audiència Provincial de Cantàbria 403/2023: La recent Sentència 403/2023 de l’Audiència Provincial de Cantàbria de 14 de juliol de 2023 reitera i afirma el criteri establert pel Tribunal Suprem. La Sentència analitza un cas en què els hereus de la víctima d’un accident de trànsit van interposar acció directa contra l’asseguradora del causant del sinistre, que s’oposava a la demanda argumentant la falta de legitimació activa dels demandants.

L’Audiència Provincial, alineant-se amb la jurisprudència del Tribunal Suprem, reitera que els hereus de la víctima estan legitimats per exercir l’acció directa en virtut de la subrogació del dret de la víctima a ser resarcit per les seves lesions i danys patrimonials i extrapatrimonials.

Tanmateix l’acció directa contra l’asseguradora és exigible per l’article 76 de la Llei 50/1980.

Conclusions

La Sentència 403/2023 de l’Audiència Provincial de Cantàbria consolida la doctrina jurisprudencial respecte a la legitimació activa dels hereus en cas d’accidents de trànsit.

La possibilitat d’exercir acció directa contra l’asseguradora del causant del sinistre per part dels hereus de la víctima es fundamenta en la subrogació del dret de resarciment de la víctima, proporcionant una via judicial per a la reclamació dels danys i perjudicis soferts.

Així doncs, la jurisprudència continua afavorint la protecció dels drets de les víctimes i dels seus hereus en l’àmbit d’accidents de trànsit, facilitant l’accés a la justícia i la reparació integral dels danys soferts.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1