932217766 info@luccini.cat
La validesa de les marques tridimensionals

La Validesa de les Marques Tridimensionals segons la Sentència STS 1190/2023 de 19 de juliol de 2023

La propietat industrial ha vist com els límits dels drets de marca s’han ampliat amb el pas del temps, acollint figures com les marques tridimensionals. No obstant això, la seva validesa i protecció han estat qüestionades en múltiples ocasions, sent la Sentència del Tribunal Suprem STS 1190/2023 un referent clau en la matèria.

1. Context de la Sentència

La STS 1190/2023 es va pronunciar sobre la validesa d’una marca tridimensional registrada, la qual era objecte de controvèrsia degut a la seva semblança amb un producte funcional i la seva suposada manca de distintivitat.

2. Elements Distintius i Funcionals

Un dels grans debats sobre les marques tridimensionals és la coexistència d’elements distintius i funcionals. La Sentència reitera que una forma necessària per obtenir un resultat tècnic no pot ser registrada com a marca, tal com estipula la normativa europea. No obstant això, la clau rau en determinar si tots els elements tridimensionals són estrictament funcionals o si algun d’ells aporta distintivitat.

3. Distintivitat Innata vs Adquirida

La Sentència estableix una clara distinció entre la distintivitat innata i la adquirida. Mentre que la primera es refereix a la capacitat inherent d’un signe per ser reconegut com a marca, la segona es basa en l’ús que s’ha donat a aquest signe fins que el públic el reconeix com a tal.

En aquest cas, la marca tridimensional va ser considerada mancada de distintivitat innata, però el Tribunal va reconèixer que, a través del seu ús continuat i la seva promoció, havia adquirit la distintivitat necessària.

4. L’Excepció de la Funcionalitat

La marca en qüestió va ser atacada per ser, segons l’oponent, una forma necessària per aconseguir un resultat tècnic. No obstant això, la STS 1190/2023 va subratllar que, tot i que algunes de les seves parts podrien tenir una funció tècnica, no tots els seus elements eren estrictament funcionals, permetent la seva protecció com a marca.

5. Conclusió

La Sentència STS 1190/2023 marca un precedent en la defensa de les marques tridimensionals en l’àmbit jurídic espanyol. Aquesta resolució reitera la necessitat de diferenciar entre les característiques purament funcionals d’un producte i aquelles que aporten distintivitat, així com la importància de l’ús en el mercat per determinar la distintivitat adquirida. Com a conseqüència, les empreses hauran de ser més acurades en la presentació i defensa dels seus drets de marques tridimensionals, tenint en compte tant la legislació vigent com la jurisprudència rellevant en la matèria.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1