932217766 info@luccini.cat
La incapacitació judicial

La incapacitació judicial segons la Llei 8/2021, del 2 de juny, i les seves conseqüències immediates

La Llei 8/2021, del 2 de juny, en el sistema jurídic espanyol, ha establert una profunda revisió del règim jurídic de la incapacitació judicial, així com dels conceptes de tutela i discapacitat.

Aquesta normativa representa un pas cap a l’avançament en la protecció dels drets de les persones amb discapacitat, introduint significatives modificacions en el Codi Civil i altres lleis de l’ordenament jurídic espanyol.

Incapacitació Judicial i Tutela

En relació a la incapacitació judicial, la Llei 8/2021 introdueix canvis substancials que afecten la seva essència mateixa.

La reforma elimina el concepte d’incapacitació i la substitueix per la modificació de la capacitat jurídica, amb l’objectiu de protegir els drets de la persona, evitant la privació total de la seva autonomia.

Es pretén, així, que l’actuació judicial sigui respectuosa amb la persona, assegurant-se que la seva intervenció es produeix en cas de necessitat i sempre en el seu interès.

En relació a la tutela, la reforma fomenta la figura del defensor judicial, per tal de garantir una major protecció a la persona que necessita aquesta figura.

Aquesta normativa introduceix l’obligatorietat d’assignar un defensor a la persona quan es produïx un conflicte d’interessos amb el seu tutor legal.

Revisió del Grau de Discapacitat

En la revisió del grau de discapacitat, la Llei 8/2021 intenta reconèixer que la discapacitat no és un fenomen estàtic, sinó que pot experimentar variacions al llarg del temps, necessitant així una avaluació constant.

L’objectiu és ajustar els suports i els drets a la situació actual de la persona, garantint que els recursos es destinen de forma eficient i efectiva.

Conseqüències Immediates de la Llei

Les conseqüències immediates de l’aplicació de la Llei 8/2021 seran significatives, ja que suposaran un canvi substancial en la protecció dels drets de les persones amb discapacitat.

La reforma de la figura de la incapacitació judicial, ara modificació de la capacitat jurídica, evitarà que aquestes persones quedin privades totalment de la seva autonomia.

Per una altra banda, la promoció de la figura del defensor judicial reforçarà la protecció de les persones que necessiten aquest suport, minimitzant possibles conflictes d’interessos amb el tutor legal.

Finalment, la revisió constant del grau de discapacitat assegurarà que els recursos es destinen de forma eficient, adequada i respectuosa amb la situació de cada persona.

En definitiva, l’entrada en vigor de la Llei 8/2021 té com a objectiu final promoure un tractament més respectuós i proteccionista de les persones amb discapacitat, millorant la seva qualitat de vida i garantint la seva inclusió plena en la societat.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1