932217766 info@luccini.cat
Habeas Corpus

L’Habeas Corpus és una institució jurídica que sutilitza per protegir els drets duna persona detinguda per autoritats estatals.

Larticle 17 de la Constitució Espanyola garanteix el dret a un Habeas Corpus per a tots els ciutadans. L’Habeas Corpus és una garantia digualtat que permet a qualsevol persona detinguda per un tribunal o una autoritat estatal, ser alliberada immediatament si sinclou alguna de les següents circumstàncies: si la detenció no està justificada per llei, si la detenció no sha fet amb els procediments adients, si la detenció no es va fer dacord amb els procediments establerts o si la detenció no està dins el límit de temps establert per llei.

En el cas dun ciutadà estranger detingut, si ha passat més de tres dies en un centre de detenció, ha de ser alliberat immediatament si es demana un Habeas Corpus.

Això es deu al fet que una detenció sense una sentència judicial previa per un període superior a tres dies, és considerada com a una vulneració de drets humans bàsics, per la qual cosa és una pràctica proscrita per la llei.

Així doncs, si un ciutadà estranger està sent detingut per més de tres dies, és possible demanar un Habeas Corpus per tal que la detenció sigui declarada ilegal.

Els interessats han de dirigirse a un advocat especialitzat en drets humans per tal que duguin a terme el procediment, ja que sols els advocats tenen la competència per presentar un Habeas Corpus davant les autoritats estatals.

Larticle 17 de la Constitució Espanyola regula l’Habeas Corpus com una garantia dalliberament immediat per a les persones detingudes sense una sentència judicial previa.

Aquest article esmenta que, en cas de detenció il·legal, els tribunals i les autoritats estatals han de garantir el dret dalliberament immediat dels detinguts.

Així mateix, esmenta que les sentències dictades per un tribunal, davant un procediment dHabeas Corpus, són obligatòries i shan de complir immediatament.

Els origens històrics del Habeas Corpus shan remuntat a lAnglaterra del segle XIII, quan el rei Eduard I va promulgar la Carta d’Habeas Corpus com a garantia de protecció contra les detencions arbitràries.

Des d’aleshores, els països europeus van anar incorporant el Habeas Corpus com a garantia de drets per a la població.

En lactualitat, l’Habeas Corpus es regula per la Llei Orgànica 6/1984 de 24 de maig, que regula els procediments a seguir per tal de demanar un Habeas Corpus i els drets dels detinguts.

Segons aquesta llei, tots els ciutadans són lliures de ser detinguts sense una sentència judicial previa, i els tribunals i les autoritats estatals han de garantir el dret dalliberament immediat dels detinguts.

En resum, l’Habeas Corpus és una institució jurídica que sutilitza per protegir els drets duna persona detinguda per autoritats estatals.

L’Habeas Corpus sha desenvolupat en la història com una garantia de drets per a la població, i sha incorporat a la legislació espanyola per tal de garantir els drets dels detinguts.

La Llei Orgànica 6/1984 de 24 de maig regula els procediments a seguir per tal de demanar un Habeas Corpus, i els drets dels detinguts.

En el cas dun ciutadà estranger detingut, si ha passat més de tres dies en un centre de detenció, ha de ser alliberat immediatament si es demana un Habeas Corpus.

Els interessats han de dirigirse a un advocat especialitzat en drets humans per tal que duguin a terme el procediment.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

UA-74232034-1