932217766 info@luccini.cat
Filiació paterna no matrimonial

La Filiació Paterna No Matrimonial, la Maternitat Subrogada i l’Interès Superior del Menor: Anàlisi Legal i Jurisprudencial

Introducció

Aquest article es centra en tres conceptes clau en el dret de família: la filiació paterna no matrimonial, la maternitat subrogada i l’interès superior del menor.

S’explorarà la legislació aplicable a cada un d’ells i es farà una ullada a la jurisprudència relacionada.

Filiació Paterna No Matrimonial

La filiació paterna no matrimonial està regulada a Espanya pel Codi Civil, concretament pels articles 108 a 131. La paternitat pot establir-se per reconeixement del pare, resolució judicial o constància en l’acta de naixement del nen.

La jurisprudència ha evolucionat al llarg dels anys per assegurar que els drets dels pares no matrimonials i els seus fills estiguin protegits.

Maternitat Subrogada

En relació a la maternitat subrogada, cal mencionar que aquesta pràctica està prohibida a Espanya segons la Llei 14/2006 sobre tècniques de reproducció assistida.

No obstant això, hi ha hagut casos en què famílies espanyoles han buscat aquestes pràctiques en altres països on són legals.

Aquests casos han donat lloc a una interessant jurisprudència que intenta conciliar la prohibició espanyola amb la realitat de les famílies que recorren a aquesta opció.

L’Interès Superior del Menor

El principi de l’interès superior del menor es recull en diversos instruments legals, inclosa la Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides.

A Espanya, aquest principi es recull en nombroses normes, incloent-hi l’article 39 de la Constitució Espanyola i el Codi Civil. La jurisprudència ha reiterat constantment que aquest principi ha de guiar totes les decisions que afectin als menors.

Interseccions i Consideracions Jurídiques

Quan es tracta de casos que involucren filiació paterna no matrimonial, maternitat subrogada i l’interès superior del menor, les coses es poden complicar.

Les resolucions judicials han hagut de tractar aquests temes complexos, equilibrant els drets de totes les parts involucrades i prioritzant sempre l’interès del menor.

Conclusió

La filiació paterna no matrimonial, la maternitat subrogada i l’interès superior del menor són temes complexos que es troben sovint en el dret de família.

És essencial estar al corrent de la legislació actual i la jurisprudència per entendre adequadament aquests temes.

Per aconseguir un assessorament legal cal posar-se en contacte amb un advocat especialista en aquests temes.

 

UA-74232034-1