932217766 info@luccini.cat
Extinció pensió d'aliments

En l’actualitat, els fills majors d’edat són una de les qüestions de dret de família més debatudes.

És per això que en aquest article analitzarem la Sentència de l’Audiència Provincial de Toledo 20/2023, de 18 de gener de 2023, en relació a la extinció de la pensió d’aliments en fills majors d’edat. En primer lloc, cal destacar l’article 775 de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) que permet la modificació dels efectes d’una sentència en la que es van acordar el dret de visites i el pagament d’una pensió alimentícia.

En aquest sentit, el tribunal ha de valorar si les circumstàncies han canviat talment per justificar la modificació de la sentència.

Per una altra banda, l’article 152 de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) estableix les cinc causes que permeten cessar en el pagament de la pensió d’aliments, les quals són: l’arribada a la majoria d’edat, la mort del fill, la incorporació a l’ocupació laboral, el cas d’un fill que es nega a estudiar i el cas d’un fill que no compleix les obligacions imposades per la sentència.

Així doncs, en la Sentència de l’Audiència Provincial de Toledo 20/2023, de 18 de gener de 2023, es va examinar el cas d’un fill major d’edat que no mostrava interès per seguir estudiant una carrera universitària.

A més, el tribunal va constatar que el fill no complia les obligacions imposades als seus pares.

En relació a aquest cas, el tribunal va decidir extingir la pensió d’aliments atenent a les circumstàncies esmentades.

A més, va establir un període perquè el fill acredités que havia iniciat alguna activitat laboral o que havia retornat als estudis, en el qual cas s’hauria reanudat el pagament de la pensió d’aliments.

En conclusió, en la Sentència de l’Audiència Provincial de Toledo 20/2023, de 18 de gener de 2023, es va dictar la extinció de la pensió d’aliments en el cas d’un fill major d’edat que no mostrava interès en estudiar una carrera universitària.

Així doncs, es va establir un període perquè el fill acredités que havia iniciat alguna activitat laboral o que havia retornat als estudis, en el qual cas s’hauria reanudat el pagament de la pensió d’aliments.

Aquesta sentència posa de relleu l’importància de l’educació dels fills majors d’edat i de la seva responsabilitat davant els seus pares.

A més, destaca el paper dels tribunals en la determinació de les circumstàncies en les quals la pensió d’aliments pot ser extingida.

Finalment, es posa de relleu que la extinció de la pensió d’aliments no és una mesura definitiva, sinó una mesura temporal que pot ser revocada si el fill demostra un interès en els estudis o en l’obtenció d’una ocupació laboral.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1