932217766 info@luccini.cat
Evidència digital procés penal
Levidència digital procés penal és un tema cada dia més complex i que requereix una atenció especial.
Els nous avenços tecnològics i els canvis en les comunicacions i les dades han establert un nou marc d’investigació forense en l’entorn digital que requereix l’aplicació de noves tècniques i la revaloració de les garanties judicials per garantir la justícia.
La investigació forense digital, la validesa de les garanties judicials, el dret a la confidencialitat i a la integritat dels sistemes informàtics, els delictes contra la intimitat i la privacitat, l’accés indegut a les comunicacions electròniques i les dades sensibles i sistemes informàtics, les mesures d’investigació electrònica en el procés penal, la interceptació i monitoratge de comunicacions telefòniques i telemàtiques, la protecció de dades associats (metadades) a l’adreça IP en el procés penal, la requisa i l’examen sense autorització judicial de dades personals magatzemades en mòbils, la geolocalització com mitjà d’investigació forense, l’ús de drons en la investigació forense i el dret a la privacitat, el desbloqueig coactiu de dades biomètriques i «nemo tenetur se ipsum accusare», la violència de gènere i l’accés il·legal al correu electrònic de la víctima, la finalitat político-criminal del delicte d’intrusisme informàtic i la necessitat de l’exercici de l’acció privada per la seva persecució, l’ús del malware en la investigació penal i l’agent encobert informàtic són alguns dels aspectes que s’han de tenir en compte en el procés penal i que s’han de regular per garantir la justícia, el respecte als drets de les persones i la seguretat dels sistemes informàtics.
Per garantir un bon funcionament del procés penal, és necessari que els agents judicials disposin de les eines adequades per a una investigació forense digital. Els investigadors han d’estar preparats per treballar amb l’última tecnologia, tenir coneixements tècnics i fer servir les millors tècniques d’investigació.
És important que els drets dels acusats es respectin en totes les etapes del procés, incloses les d’accés a la informació rellevant i la recerca d’evidències digitals, així com el dret a la presumpció d’innocència.
Tanmateix, és necessari establir les garanties judicials per garantir la validesa de la investigació forense digital. Les garanties judicials inclouen l’accés a la informació rellevant, l’accés a les dades sensibles, l’accés als sistemes informàtics, l’accés als fitxers d’evidència, la protecció de les dades, la interceptació i monitoratge de les comunicacions telefòniques i telemàtiques, la protecció dels drets dels acusats i la protecció de la confidencialitat i l’integritat dels sistemes informàtics.
Així mateix, s’han d’aplicar les mesures d’investigació electrònica adequades per assegurar-se que els mitjans utilitzats per a l’investigació forense són adients i que la recollida d’informació es realitza d’acord amb els drets de les persones.
En relació als delictes contra la intimitat i la privacitat, s’ha de garantir que s’apliquin les màximes mesures de seguretat per evitar que es violin els drets de les persones i s’ha de garantir l’accés a la informació rellevant.
En aquest sentit, els agents judicials han de tenir coneixements sobre els delictes d’accés indegut a les comunicacions electròniques i les dades sensibles i sistemes informàtics, així com les mesures d’investigació electrònica, la interceptació i monitoratge de comunicacions telefòniques i telemàtiques, la protecció de les dades associades (metadades) a l’adreça IP en el procés penal, la requisa i l’examen sense autorització judicial de dades personals magatzemades en mòbils, la geolocalització com mitjà d’investigació forense, l’ús de drons en la investigació forense i el dret a la privacitat, el desbloqueig coactiu de dades biomètriques i «nemo tenetur se ipsum accusare».
No obstant això, és important destacar els delictes relacionats amb la violència de gènere. En els casos relacionats amb la violència de gènere, l’accés il·legal al correu electrònic de la víctima, així com la finalitat político-criminal del delicte d’intrusisme informàtic, requereixen l’aplicació de l’acció privada per a la seva persecució. Així mateix, el lús del malware en la investigació penal i l’agent encobert informàtic són també aspectes rellevants a tenir en compte en el procés penal.
En resum, l’evidència digital en el procés penal és un tema complex i que requereix una atenció especial.
És important que els agents judicials disposin de les eines adequades per a una investigació forense digital i que s’estableixin les garanties judicials per garantir la validesa de la investigació.
Així mateix, és necessari tenir en compte els delictes relacionats amb la violència de gènere i els usos il·legals d’informació i tecnologies, així com el lús del malware i l’agent encobert informàtic en la investigació penal.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

UA-74232034-1