932217766 info@luccini.cat
disminució pensions públiques

Disminució Pensions Públiques per aconseguir l’equilibri de la Seguretat Social

Davant una possible disminució pensions públiques el Foro d’Experts de la Institució Aviva ha estat analitzant els Pressupostos Generals de l’Estat per aquest proper 2016 en matèria de Seguretat Social i les seves conclusions són que malgrat a que es contempla una recaptació de gairebé cent deu mil milions d’euros per totes les quotes, el creixement esperant no ha estat el que s’esperava per diferents motius, entre el quals estarien les mesures d’exempció parcial del pagament de les quotes, el contingut creixement de les bases de cotització dels treballadors i la reducció de les quotes dels beneficiaris de les prestacions d’atur.

Tanmateix s’assenyala que l’augment previst de les cotitzacions pel 2016 (+6,7% sobre el que es va pressupostar l’any passat), “no es veu de cap manera justificat per les estimacions de creixement del número d’afiliats o les seves remuneracions i bases de cotització recollides en els mateixos pressupostos”. Mentre, s’estableix en el 0,3% l’objectiu de dèficit de la Seguretat Social sobre el PIB, però “aquesta possible desviació de la Seguretat Social posa en risc l’arribar a l’objectiu total de dèficit establert per 2016, en especial si d’altres factors no ajuden com han vingut fent-ho fins ara”.

D’altra banda, el Foro indica que “amb la informació de la que disposem ara, àdhuc suposant que es complissin les previsions del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social de creixement dels ingressos tant de 2015 com de 2016, d’acord amb el IRP teòric per 2016 les pensions s’haurien de reduir un 0,7%, la qual cosa justifica que s’apliqui el límit inferior de revaloració i que les pension s’incrementin un 0,25 %. D’acord amb el IRP teòric, la desviació més que probable dels ingressos el 2015 i 2016 faria falta una reducció més gran de les pensions per garantir l’equilibri del sistema actual”.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

UA-74232034-1