932217766 info@luccini.cat
criteris actuació ministeri fiscal

La circular 1/2023 de 29 de març de la Fiscalia General de lEstat estableix els criteris actuació Ministeri Fiscal després de la reforma dels delictes contra la llibertat sexual continguda a la Llei Orgànica 10/2022 de 6 de setembre.

La circular estableix les línies mestres de la fiscalia per a lexercici de les seves funcions en relació amb els delictes contra la llibertat sexual, establint un marc orientatiu a lhora de decidir lactuació de la fiscalia en cada cas, tenint en compte les competències que la llei li atribueix.

En primer lloc, la circular destaca que els criteris actuació Ministeri Fiscal ha de prestar especial atenció a les víctimes dels delictes contra la llibertat sexual, garantintne la protecció.

A més, el Ministeri Fiscal es compromet a vetllar per la igualtat doportunitats i tracte sense discriminació de les víctimes, independentment de la seva edat, raça, sexe, orientació sexual, religió o qualsevol altra circumstància personal.

La circular també incideix en el fet que el Ministeri Fiscal ha de prestar especial atenció a la prevenció dels delictes contra la llibertat sexual, així com a la prevenció i la repressió de la violència masclista.

En aquest sentit, el Ministeri Fiscal es compromet a promoure els valors de respecte i igualtat entre persones de diferent sexe i orientació sexual, i a vetllar per la sensibilització social en relació a la qüestió.

Finalment, la circular destaca que el Ministeri Fiscal ha de vetllar per la tutela dels drets fonamentals de les víctimes de delictes contra la llibertat sexual, garantint el seu dret a un judici just i equitatiu i el seu dret a una indemnització proporcionada. En conclusió, la circular 1/2023 de 29 de març de la Fiscalia General de lEstat estableix els criteris dactuació del Ministeri Fiscal després de la reforma dels delictes contra la llibertat sexual continguda a la Llei Orgànica 10/2022 de 6 de setembre.

La circular posa laccent en la protecció de les víctimes, en la prevenció dels delictes i en el respecte dels drets fonamentals de les víctimes, així com en la promoció dels valors de respecte i igualtat entre persones de diferent sexe i orientació sexual.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1