932217766 info@luccini.cat
Conveni de la Fiscalia de Seguretat Vial

La Fiscalia de Seguretat Vial ha signat un conveni amb diverses entitats, com UNESPA (Associació Empresarial de les Assegurances i Reassegurament), el Consorci de Compensació d’Assegurances, el Col·legi d’Advocats de Madrid, AESIEME (Asociación Española de Servicios de Información Médica y Estadística), ASPAYM (Associació de Persones amb Lesió Medul·lar i altres Discapacitats Físiques), FEDACE (Federació Espanyola de Dany Cerebral), OFESAUTO (Oficina Espanyola de Assegurances de l’Automòbil), Pat a Pat i Stop Accidentes, amb l’objectiu de millorar la protecció i l’atenció a les víctimes de sinistres de trànsit.

Aquest conveni establirà una col·laboració entre les entitats signants per implementar mesures que promoguin la protecció i el suport a les víctimes de sinistres de trànsit.

Les principals línies d’actuació seran les següents:

  1. Formació i sensibilització: Els professionals del Dret i les Forces de Seguretat participaran en cursos i tallers per millorar la seva capacitat d’intervenció i atendre de manera més eficient a les víctimes.
  2. Protocols d’actuació conjunta: Les parts establiran protocols per garantir una ràpida identificació de les víctimes, la preservació de les proves i la facilitació dels tràmits necessaris per a l’exercici dels seus drets.
  3. Informació i assessorament: Es crearà una xarxa de punts d’atenció especialitzada per informar, assessorar i donar suport a les víctimes de sinistres de trànsit en les dependències de les entitats signants.
  4. Mediació i resolució extrajudicial de conflictes: Les parts impulsaran la mediació i la resolució extrajudicial de conflictes com a via alternativa per a la reparació dels danys patits per les víctimes.
  5. Investigació i persecució dels delictes contra la seguretat vial: Les entitats signants col·laboraran en la investigació i persecució dels delictes contra la seguretat vial, especialment aquells que impliquin un risc greu per a les persones.

Aquest conveni representa un pas important en la lluita per la protecció i el suport a les víctimes de sinistres de trànsit, ja que permetrà una col·laboració més estreta entre les entitats signants. Les mesures acordades contribuiran a millorar la formació i la capacitat d’intervenció dels professionals implicats.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1