932217766 info@luccini.cat
Compartir dades amb asseguradores

Les últimes dades sobre la política de privacitat de les asseguradores espanyoles han demostrat que el 70% dels espanyols està disposat a compartir les seves dades amb les seves asseguradores.

Aquestes dades són una prova clara del canvi en el comportament dels consumidors espanyols, ja que cada vegada més persones estan disposades a compartir les seves dades per obtenir un millor servei de les seves asseguradores.

Segons els resultats duna recerca publicada per lempresa de consultoria Bain & Company, el 70% dels espanyols està disposat a compartir les seves dades amb les seves asseguradores. Aquestes dades són una mostra clara del canvi en el comportament dels consumidors, ja que cada vegada més persones estan disposades a compartir les seves dades per obtenir un millor servei de les seves asseguradores.

Aquesta és una situació molt diferent de la que hi havia fa uns anys, quan les asseguradores eren més reàcies a compartir dades. Ara, els consumidors espanyols són molt més conscients del valor de les seves dades i estan disposats a compartirles amb les seves asseguradores. Això significa que les asseguradores poden oferir millors serveis i productes als seus clients, ja que poden fer una anàlisi més profunda de les seves dades i oferir productes personalitzats.

El fet que els espanyols estiguin disposats a compartir les seves dades amb les seves asseguradores també significa que el sector de les assegurances està experimentant un canvi profund. Les asseguradores estan passant duna posició tradicional a una posició més proactiva, ja que poden utilitzar les dades dels seus clients per oferir productes i serveis més personalitzats i millorats.

Aquest canvi en el comportament dels consumidors també pot tenir un impacte positiu en els preus de les assegurances. Com que els clients estan disposats a compartir les seves dades amb les seves asseguradores, aquestes poden oferir preus més baixos i beneficis més alts als seus clients.

En resum, el 70% dels espanyols està disposat a compartir les seves dades amb les seves asseguradores. Aquest fet és una prova clara de com els consumidors espanyols estan canviant el seu comportament i començant a veure el valor de les seves dades. Aquest canvi ha tingut un gran impacte en el sector de les assegurances, ja que els clients estan disposats a compartir les seves dades per obtenir millors preus i serveis.

Això significa que el sector de les assegurances està experimentant un canvi profund, perquè els proveïdors estan passant duna posició tradicional a una posició més proactiva, ja que poden utilitzar les dades dels seus clients per oferir productes i serveis més personalitzats i millorats.

Contacti'ns sobre el seu cas

UA-74232034-1