932217766 info@luccini.cat
Comparadors dAssegurances Increment Confiança

Augment d’ Increment de Confiança en els Comparadors d’Assegurances

Comparadors d’Assegurances Increment Confiança. En els darrers quatre anys els usuaris han augmentat de manera notable la confiança en els comparadors on-line d’assegurances i la mostra és un percentatge més alt dels qui contracte una assegurança després de fer una comparativa. Segons un estudi comparatiu, des de desembre de 2010 la contractació d’assegurances mitjançant els comparadors ha tingut un creixement anual compost del 66%. A més, gairebé un 8,7% dels usuaris que fan una comparativa mitjançant comparadors d’assegurances acaben contractant la seva assegurança a través d’aquestes plataformes.

Aquest augment de la confiança es deu a que els usuaris han incrementat el coneixement i comprensió del concepte de comparació i compra d’assegurances per internet, fent que les principals planes web tinguin cada cop més marca entre els usuaris. D’altra banda, les plataformes dels comparadors d’assegurances per internet són cada cop més ràpides i fàcils d’usar i ofereixen una àmplia i competitiva oferta tant en preu com en cobertures.

FONT GRUPO ASSEGURANZA

COMPARADOR DE VIDA: devida.es

COMPARADOR DE DECESSOS: decessos.es

En els darrers anys sha produït un augment de la consciència entre els consumidors sobre els seus drets i responsabilitats en relació a les assegurances, cosa que ha provocat laparició duna nova tendència: lús de comparadors dassegurances per ajudar a prendre decisions informades.

Aquests comparadors dassegurances són plataformes en línia que permeten als consumidors comparar les diferents opcions de pòlisses dassegurances disponibles al mercat, ajudantlos a escollir el pla que millor sadapti a les seves necessitats.

Aquesta nova tendència està canviant la forma en què els consumidors busquen i compren assegurances, sent una eina útil per ajudarlos a prendre les millors decisions dinversió.

Els comparadors dassegurances són especialment útils perquè ofereixen als usuaris una visió panoràmica de les diferents ofertes del mercat.

En lloc dhaver de buscar individualment els diferents plans i productes disponibles, els usuaris poden utilitzar una plataforma única per comparar les ofertes i trobar el pla que millor sadapti a les seves necessitats.

Aquesta informació és especialment útil si es tracta de una pòlissa complexa com una assegurança de vida o una hipoteca, ja que permet als usuaris prendre decisions informades sense haver de passar hores buscant informació.

Un altre avantatge important dels comparadors dassegurances és que shan dissenyat per donar als usuaris una experiència de compra fàcil i intuitiva.

Les plataformes són fàcils dutilitzar i estan dissenyades per guiar als usuaris a través del procés de compra des de linici fins al final.

Per exemple, algunes plataformes ofereixen als usuaris la possibilitat de seleccionar els seus criteris de cerca, com ledat i el tipus de cobertura, i després mostrarlos les opcions adequades per a ells.

Això no només fa que el procés de compra sigui més ràpid i senzill, sinó que també ajuda a augmentar la seguretat dels usuaris, ja que els ajuda a prendre decisions informades sobre els seus plans dassegurances.

Finalment, els comparadors dassegurances també ofereixen als usuaris loportunitat de parlar amb un assessor especialitzat si tenen preguntes sobre els seus plans.

Els assessors són professionals capacitats que poden ajudar als usuaris a entendre els seus drets i responsabilitats en relació a les assegurances i a escollir el pla dassegurances que millor sadapti a les seves necessitats.

Aquesta oportunitat dobtenir informació dun expert és una altra forma en què els comparadors dassegurances poden ajudar els usuaris a prendre decisions informades i augmentar la seva confiança en els productes que compren.

En conclusió, els comparadors dassegurances són una eina útil per ajudar als consumidors a prendre decisions informades sobre les seves assegurances. Ofereixen als usuaris una visió panoràmica del mercat, un procés de compra fàcil i intuitiu i loportunitat de parlar amb un assessor especialitzat.

Aquesta tendència està canviant la forma en què els consumidors busquen i compren assegurances, i és una forma efectiva daugmentar la confiança dels usuaris en els seus productes dassegurances.

 

 

UA-74232034-1