932217766 info@luccini.cat
Cobertura defensa jurídica

La Cobertura de Defensa Jurídica a la Llum de la Sentència STS 477/2023: Una Nova Interpretació de la Llei 50/1980 de Contracte d’Assegurança

El Tribunal Suprem, en la seva Sentència STS 477/2023 de 11 d’abril, ha establert nous criteris interpretatius en relació amb la cobertura de defensa jurídica en la Llei 50/1980 de Contracte d’Assegurança.

Aquesta sentència és un punt d’inflexió en l’abordatge de les qüestions relatives a la defensa jurídica en el marc de l’assegurança.

La Llei 50/1980, que regula els contractes d’assegurança, no proporciona una definició clara i directa de la cobertura de defensa jurídica. No obstant això, de la interpretació general de la llei, es desprèn que aquesta cobertura es refereix a la protecció jurídica proporcionada per l’asseguradora a l’assegurat en cas de litigi.

La Sentència STS 477/2023 ha donat una nova interpretació a aquesta disposició, aportant una visió més àmplia de la cobertura de defensa jurídica.

Segons la sentència, la cobertura de protecció jurídica no només inclou l’assistència legal en cas de litigi, sinó també la protecció en cas de procediments administratius, fiscals i de qualsevol altre tipus que puguin afectar l’assegurat.

Aquesta interpretació amplia de la cobertura de defensa jurídica significa que l’asseguradora està obligada a proporcionar una protecció més àmplia a l’assegurat. Això inclou la representació legal, la preparació de la defensa i la cobertura dels costos associats a aquests procediments.

La sentència també destaca que la protecció de defensa jurídica ha de ser proporcionada independentment de si l’assegurat és finalment considerat culpable o innocent en el procediment jurídic.

Això subratlla l’obligació de l’asseguradora de proporcionar assistència jurídica a l’assegurat en tot moment, independentment del resultat del procediment.

En conclusió, la Sentència STS 477/2023 ha proporcionat una nova interpretació de la cobertura de defensa jurídica en la Llei 50/1980 de Contracte d’Assegurança.

Aquesta interpretació amplia la protecció proporcionada per l’asseguradora, inclouent l’assistència en procediments administratius, fiscals i de qualsevol altre tipus, a més de la representació en cas de litigi.

Això reforça la necessitat de que les asseguradores proporcionin una cobertura àmplia i exhaustiva per als seus assegurats.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1