932217766 info@luccini.cat
Clàusules abusives en serveis de telefonia

La Clàusula Abusiva en els Contractes de Servei de Telefonia: Modificació Unilateral segons la Sentència del Tribunal Suprem 613/2023 de 25 d’abril de 2023

Introducció:

Les clàusules abusives han estat objecte d’escrutini en diversos sectors, i el sector de la telefonia no ha estat exempt d’aquest examen. La sentència del Tribunal Suprem 613/2023, de 25 d’abril, arriba en un moment crucial, donant resposta a la qüestió de la modificació unilateral de contractes de servei de telefonia.

1. Concepte de Clàusula Abusiva:

Una clàusula es considera abusiva quan produeix un desequilibri entre les parts contractuals, en detriment del consumidor i de manera contrària a la bona fe. La valoració d’abusivitat ha de tenir en compte la naturalesa dels béns o serveis que esdevinguin objecte del contracte i considerant totes les circumstàncies concurrents en el moment de la seva celebració.

2. Modificació Unilateral en els Contractes de Servei de Telefonia:

Molts contractes de telefonia permeten a l’operador fer canvis unilaterals als termes del contracte. No obstant això, aquests canvis sovint no són acceptats per la contrapart (el consumidor), ja que no va donar el seu consentiment explícit a la nova condició o no va ser adequadament informat sobre la seva possible aplicació.

3. Sentència del Tribunal Suprem 613/2023:

En aquesta sentència, el Tribunal Suprem es pronuncia sobre la qüestió de la modificació unilateral de contractes de servei de telefonia:

  • Validesa de la Clàusula: El Tribunal estableix que no tota modificació unilateral és invàlida. No obstant això, es requereix que hi hagi claredat, transparència i informació adequada per al consumidor perquè aquesta modificació sigui considerada vàlida.
  • Obligació d’Informar: La sentència assenyala que l’operador té l’obligació d’informar al consumidor de qualsevol canvi amb una antelació raonable, oferint la possibilitat al consumidor de resoldre el contracte sense penalització si no està d’acord amb el nou termes.
  • Protecció del Consumidor: En qualsevol cas, si la clàusula permetent la modificació unilateral no compleix amb els requisits d’informació i transparència, serà considerada abusiva i, per tant, nul·la.

Conclusió:

La Sentència del Tribunal Suprem 613/2023 estableix directrius clares sobre com les empreses de telefonia han d’abordar les modificacions unilaterals en els seus contractes. La transparència, la informació adequada i la protecció dels drets del consumidor són eixos centrals d’aquesta decisió, reforçant la posició jurídica del consumidor enfront de pràctiques contractuals potencialment abusives.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1