932217766 info@luccini.cat
Clàusula sól. Control de transparència

La Clàusula Sòl, El Control de Transparència i el Conveni a la Sentència del Tribunal Suprem 627/2023 Civil de 26 d’abril de 2023

Introducció:

La clàusula sòl ha estat un dels temes jurídics més debatuts en l’àmbit de dret immobiliari i bancari a Espanya durant la dècada passada. La recent sentència del Tribunal Suprem 627/2023, de 26 d’abril, ens aporta llum sobre la relació entre aquesta clàusula i el control de transparència, i com es relaciona amb el conveni establert en la mateixa.

1. Clàusula Sòl: Breu Repàs

La clàusula sòl és aquella que estableix un interès mínim a pagar en les hipoteques a tipus variable, independentment que l’interès de referència (com l’EURIBOR) sigui inferior. Aquesta clàusula ha estat vista com a desfavorable per als consumidors, ja que limita la seva capacitat de beneficiar-se de les baixades dels tipus d’interès.

2. Control de Transparència:

El control de transparència és un mecanisme jurídic que pretén garantir que el consumidor conegui, entengui i accepti de manera conscient i informada les condicions d’un contracte, especialment aquelles que poden ser més perjudicials o limitants.

3. Sentència del Tribunal Suprem 627/2023:

En la citada sentència, el Tribunal Suprem estableix noves directrius sobre com s’ha d’aplicar el control de transparència a la clàusula sòl:

  • Reconèixement de la Clàusula: La sentència reitera que la simple incorporació de la clàusula sòl en un contracte no la fa nul·la per se, però es requereix que aquesta es presenti de forma clara i comprensible per al consumidor.
  • Control de Transparència Reforçat: La sentència assenyala que, donada la importància i l’impacte potencial de la clàusula sòl, es requereix un control de transparència reforçat. Això significa que les entitats bancàries han de prendre mesures addicionals per assegurar-se que el consumidor entén plenament les implicacions de la clàusula.
  • Conveni de la Sentència: La sentència estableix un conveni segons el qual les parts poden arribar a un acord per modificar o eliminar la clàusula sòl del seu contracte. Aquest conveni és una eina que permet una solució menys contenciosa que la judicialització, beneficiant tant a consumidors com a entitats bancàries.

Conclusió:

La Sentència del Tribunal Suprem 627/2023 marca un pas més en l’evolució jurisprudencial entorn de la clàusula sòl, reforçant la protecció dels consumidors i establint un marc de referència clar per a les entitats bancàries. Amb aquesta sentència, el control de transparència es consolida com una eina essencial per garantir la justícia i equitat en els contractes hipotecaris.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1