932217766 info@luccini.cat
Blanqueig de capitals

El blanqueig de capitals és un delicte que consisteix a maquillar els diners procedents de lactivitat criminal per tal de ferlos passar per guanys lícits.

El blanqueig de capitals està reconegut en larticle 301.1 del Codi Penal, que defineix el delicte com «qualsevol operació realitzada amb el propòsit de dissimular o ocultar la naturalesa, origen, localització, desplaçament, destinació o possessió defectius o béns«.

La legislació aplicable al delicte de blanqueig de capitals està regulada per la Llei 10/2010 de 28 dabril, la Llei Orgànica 6/2021 de 28 dabril i la legislació estatal, que preveu sancions per a les persones que prenguin part en el blanqueig de capitals.

Aquesta legislació també inclou mesures destinades a prevenir i detectar el blanqueig de capitals i a dur a terme les investigacions oportunes.

Per entendre el delicte de blanqueig de capitals, cal tenir en compte el concepte i les característiques que delimiten el delicte.

El blanqueig de capitals és una operació realitzada amb lobjectiu de dissimular o amagar la naturalesa, origen, localització, desplaçament, destinació o possessió defectius o béns.

Això pot incloure operacions bancàries, inversions, compres i venda dactius, compres de béns i serveis, etc.

Daltra banda, la jurisprudència del Tribunal Suprem ha establert la doctrina que saplica al blanqueig de capitals.

En aquest sentit, destaquen les sentències STS 554/2019 de 13 de novembre, STS 501/2019 de 24 doctubre i STS 159/2018 de 5 dabril.

En aquestes sentències, es descriuen els elements constitutius del delicte de blanqueig de capitals i es defineixen els criteris a seguir per a la seva aplicació.

En conclusió, el blanqueig de capitals és un delicte reconegut en la legislació estatal amb conseqüències penals si es cometeix.

Els elements constitutius daquest delicte estan definits en larticle 301.1 del Codi Penal i són regulats per la Llei 10/2010 de 28 dabril, la Llei Orgànica 6/2021 de 28 dabril i altres normes estatals.

La jurisprudència del Tribunal Suprem ha establert la doctrina a seguir en casos de blanqueig de capitals, com les sentències STS 554/2019 de 13 de novembre, STS 501/2019 de 24 doctubre i STS 159/2018 de 5 dabril.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

Follow on LinkedIn
UA-74232034-1