932217766 info@luccini.cat
Baix nivell d'assegurament de bicicletes i patinets

En els últims anys, els usuaris de bicicletes i patinets shan convertit en un dels mitjans de transport més utilitzats a tot el món.

Segons un estudi realitzat per Europ Assistance, només el 30% dels usuaris de bicicletes i patinets estan assegurats.

Aquesta xifra és alarmantment baixa i és una preocupació important per a les autoritats de tot el món.

Les bicicletes i patinets elèctrics són vehicles molt lleugers i maniobrables, i els usuaris sovint passen per alt les regles de seguretat, cosa que els posa en una situació encara més perillosa.

En els últims anys, shan produït molts accidents relacionats amb aquestes màquines, i en alguns casos, els usuaris han resultat greument ferits.

Aquesta alarmant xifra mostra que els usuaris de bicicletes i patinets no estan prenent prou consciència de les conseqüències de no estar assegurats.

És important que els usuaris entenguin els riscos associats a aquestes màquines i prenguin les precaucions necessàries per evitar qualsevol disputa legal i/o econòmica en cas daccident.

Per tal de garantir la seguretat dels usuaris de bicicletes i patinets elèctrics, els governs de tot el món han pres mesures per promoure lassegurança.

En alguns països, els usuaris de bicicletes i patinets elèctrics han de comprar una assegurança obligatòria per poder circular per les carreteres.

Aquesta assegurança pot cobrir els costos datencions mèdiques i els danys materials en cas daccident.

Algunes empreses dassegurances han desenvolupat plans especials per a usuaris de bicicletes i patinets elèctrics.

Aquests plans especials solen oferir cobertura perquè a les despeses mèdiques i les reparacions materials, així com cobertura per a la responsabilitat civil en cas daccident.

En conclusió, el fet que només el 30% dels usuaris de bicicletes i patinets estiguin assegurats és una preocupació important.

Resumint, els governs de tot el món han de prendre mesures per promoure la compra dassegurança entre els usuaris, i les empreses dassegurances han de desenvolupar plans especials per a usuaris de bicicletes i patinets elèctrics.

En resum, com a usuari, és important que compreu una assegurança adequada per garantir que estigueu protegits en cas daccident.

UA-74232034-1