932217766 info@luccini.cat
assegurances salut

assegurances salut

Promocions Assegurances Salut

Com cada any per aquestes dates les asseguradores de salut fan promocions per captar nous clients d’ Assegurances de Salut.

Si el nou client prové d’una altra asseguradora d’assegurances del ram de salut, és habitual no aplicar les preexistències (malalties prèvies o cròniques del client) ni les carències (franquícies de temps en que el client no pot utilitzar certs serveis o proves mèdiques).

En aquests darrers casos les noves asseguradores de salut demanen còpia de l’anterior Pòlissa i els dos darrers rebuts pagats com a forma d’acreditar l’assegurament previ.

Amb la crisi, les primes de salut també van a la baixa i aara és un bon moment de canviar de producte i companyia, potser amb co-pagaments per déterminats serveis mèdics.

Per no tenir problema amb l’asseguradora prèvia i d’acord amb la Llei 50/1980 de Contracte d’Assegurança, la comunicació d’anulació del contracte s’ha de fer abans dels dos mesos del venciment de la Pòlissa. Hem de tenir en compte que gairebé totes les Pòlisses de Assegurances de Salut tenen un venciment natural el dia 1 de gener de casa any, independentment de la forma de pagament.

També hi ha companyies de Salut que accepten comunicacions de baixa i anulació fora d’aquest període però sempre que es faci abans del 31 de desembre.

És un bon moment pel canvi, les primes van a la baixa, les cobertures són cada cop més extenses i hi ha ofertes per les quals es poden obtenir fins tres mesos gratis el primer any.

Sempre es poden aprofitar les promocions d’aquestes assegurances a final d’any per fer un bon canvi que ens pot afavorir econòmicament i aprofitar per incrementar la qualitat dels serveis que els nou productes en assegurances de salut ofereixen. Podem demanar la intervenció d’un professional de les assegurances com és el Corredor que ens assessorarà i aconsellarà quina és la millor opció dins del mercat.

http://www.asc.es/asc/index.jsp

UA-74232034-1