932217766 info@luccini.cat
Assegurances de vida Generali

Les assegurances de vida Generali són una de les millors assegurances de vida del mercat.

Ofereixen una gran quantitat de beneficis i cobertures als seus clients, que els permeten gaudir de protecció fins i tot després de la seva mort.

Primer de tot, cal destacar que les assegurances de vida Generali són especialment dissenyades per a oferir una gran quantitat de cobertures.

Aquestes inclouen els següents:

  • Cobertura per a la mort prematura: Aquesta cobertura ofereix als clients la protecció necessària si un membre de la família mor prematurament. Aquesta cobertura inclou el pagament duna indemnització als beneficiaris designats.
  • Cobertura de malaltia terminal: Aquesta cobertura ofereix als clients la protecció necessària si un membre de la família pateix una malaltia terminal. Aquesta cobertura inclou el pagament duna indemnització als beneficiaris designats.
  • Cobertura per a malalties cròniques: Aquesta cobertura ofereix als clients la protecció necessària si un membre de la família pateix una malaltia crònica. Aquesta cobertura inclou el pagament duna indemnització als beneficiaris designats.
  • Cobertura per a despeses mèdiques: Aquesta cobertura ofereix als clients la protecció necessària per a les despeses mèdiques i les hospitalitzacions. Aquesta cobertura inclou el pagament duna indemnització als beneficiaris designats.
  • Cobertura per a discapacitats: Aquesta cobertura ofereix als clients la protecció necessària si un membre de la família es veu afectat per una discapacitat. Aquesta cobertura inclou el pagament duna indemnització als beneficiaris designats.

Aquestes són algunes de les cobertures oferides per les assegurances de vida de Generali. A més, les assegurances de vida Generali ofereixen una gran quantitat daltres beneficis als seus clients, com ara:

  • Bonificacions per a la compra dassegurances: Els clients de Generali poden obtenir bonificacions en la compra dassegurances de vida. Aquestes bonificacions varien en funció del tipus dassegurança i la quantitat dassegurança que sadquireix.
  • Cobertura per a càrregues familiars: Les assegurances de vida Generali ofereixen una cobertura per a càrregues familiars. Això significa que els beneficiaris designats rebran una indemnització si es produeix la mort dun membre de la família.
  • Cobertura per a despeses funeràries: Les assegurances de vida Generali ofereixen una cobertura per a despeses funeràries. Això significa que els beneficiaris designats rebran una indemnització per a les despeses funeràries en cas de la mort dun membre de la família.
  • Plans de protecció contra els riscos: Les assegurances de vida Generali ofereixen una gran quantitat de plans de protecció contra els riscos. Això inclou plans de protecció contra els riscos de vida, els riscos de salut, els riscos daccidents, els riscos de responsabilitat civil i els riscos dincapacitat.

A més, les assegurances de vida de Generali ofereixen una gran quantitat de plans destalvi i inversió. Això permet als clients acumular una quantitat destalvi per a la seva jubilació i també invertir en productes financers per obtenir un rendiment addicional.

En resum, les assegurances de vida Generali són una de les millors opcions disponibles al mercat.

Ofereixen una gran quantitat de beneficis i cobertures als seus clients, que els permeten gaudir de protecció fins i tot després de la seva mort.

A més, ofereixen una gran quantitat de plans destalvi i inversió, que permeten als clients acumular una quantitat destalvi per a la seva jubilació i també invertir en productes financers per obtenir un rendiment addicional.

Si està buscant una assegurança de vida, les assegurances de vida Generali són una excel·lent opció. Aquesta és una de les millors companyies dassegurances de vida a Espanya i ofereix una gran quantitat de beneficis i cobertures als seus clients.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

UA-74232034-1