932217766 info@luccini.cat

Assegurances de Transports

Assegurances de Transports

Assegurances de Transports

Assegurances de Transports

• L’ Assegurança de Transports que li permet gestionar amb la màxima eficàcia els riscos de la seva empresa, protegint el transport de les seves mercaderies allà on vagin.
• Pòlisses de Transports fetes a mida, adequades a les necessitats i activitat de cada assegurat amb cobertures d’àmbit mundial.
• Garanties de porta a porta, protegint les seves mercaderies des de la recollida en origen fins el seu lliurament al destí final.
• Límits per enviament adequats al mitjà de transport i el valor de les mercaderies.
• Professionals especialitzats al seu servei en cas d’avaria.
• Assegurances de Transports terrestres, marítimes o aèries

AERI MERCADERIES

Cobertura en base a les clàusules de l’Institut d’Asseguradors de Londres, això vol dir, Institute Cargo Clauses (Air), Institute War Clauses (Air Cargo), Institute Strikes Clauses (Air Cargo). S’emparen els danys soferts per la mercaderia com conseqüència d’un accident de l’avió, o per d’altres riscos que puguin produir-se durant el trànsit aeri.

MARÍTIM

En les opcions de cobertura, s’ofereixen tant clàusules espanyoles com les clàusules de l’Institut d’Asseguradors de Londres com són les Institute Cargo Clauses (A), (B) y (C), Institute Frozen Food Clauses (A) y (C), Institute War Clauses, …d’àmplia utilització en el mercat internacional. Adaptabilitat total al tipus de mercaderies, oferint clàusules específiques amb la possibilitat de contractar i complementar les clàusules angleses de l’Institut Assegurador de Londres amb les clàusules espanyoles. Això permet amotllar la Pòlissa a les necessitats particulars dels clients doncs es poden contractar condicions espanyoles per transports terrestres i a la vegada angleses per transports internacionals marítims en el transport multimodal. S’ofereixen, d’aquesta manera, les cobertures més àmplies i flexibles del mercat.

TERRESTRE DE MERCADERIES

Permet dues modalitats de contractació:

  • Assegurança de danys per propietaris i transportistes
  • Assegurança de responsabilitat civil per transportistes

http://www.generali.es/seguros-empresa/seguros-transportes/

UA-74232034-1