932217766 info@luccini.cat
Tipus assegurances de decessos

 

Assegurances de Decessos

Les Assegurances de Decessos és el nom tècnic del que popularment es coneix com les assegurances d’enterrament, sepeli o defunció.

Mitjançant el pagament d’una petita prima l’assegurat aconseguirà, en cas de mort per a qualsevol causa, un capital que li permetrà pagar les despeses del sepeli.

Segons el capital contractat en les Assegurances de Decessos es podran pagar les taxes del sepeli, la caixa, la incineració, les flors, el lloguer de la sala del tanatori, les flors, els recordatoris, etc.

En aquest tipus d’Assegurances Decessos la Companyia entra en acció quan el fet luctuós succeeix i actua mitjançant una trucada.

Les Assegurances de Decessos també poden intervenir per fer trasllats dels finat on hagi escollit el seu enterrament i també com assistència en viatge per repatriar el finat al seu país d’origen. Depenent del capital assegurat en la Pòlissa de Decessos el transport es podrà fer per via terrestre o aèria.

EL capital pel sepeli l’asseguradora el liquida directament a la funerària que s’encarrega d’oferir-li tots els serveis que estan coberts. Des del lloguer de la sala de vetlla, els recordatoris, la capella, la caixa mortuòria, les flors, el serveis religiós, la contractació de música en directe, possibilitat de tenir un cor de cambra, el lloguer del vehicle mortuori, la incineració, el nínxol, etc. Si el capital és suficient totes aquestes despeses en els darrers moments de la vida estan coberts i alliberen de despeses la família.

Amb una senzilla trucada després de fet luctuós és quan l’empresa contractada s’encarrega de tots els tràmits sense que l’assegurat hagi d’intervenir en massa tràmits. El fet és facilitar totes les qüestions administratives i tècniques derivades i que els familiars de l’assegurat no s’hagin d’ocupar de res en aquests delicats moments i es limitin a vetllar al finat.

 

UA-74232034-1