932217766 info@luccini.cat

Assegurança Assistència Axa

Axa Assistance Assegurança per estudiants

AXA Assistance acaba de començar la comercialització de l’assegurança per Estudiants Premium per aquells nois que finalitzen la seva formació a l’estranger. Tanmateix s’ofereix als estrangers que vénen a l’Estat per fer els programes d’estudis d’Erasmus o acaben els seus graus aquí.

També dóna cobertura als estudiants que fan les seves practiques professionals, d’aprenentatge d’idiomes o que potser treballen a l’estranger.

Les cobertures d’aquesta assegurança inclouen el transport o la repatriació sanitària en cas de malatia o accident de l’assegurat, un capital de trenta mil euros per despeses mediques, farmacèutiques, quirurgiques o d’hospitalització, tanmateix un bitllet d’anada i tornada i despeses d’estada d’un familiar en cas que l’assegurat es trobés hospitalitzat.

A més l’assegurança dóna cobertura de fins 300 euros en pèrdua o robatori d’equipatges, un avançament de fons en cas de robatori i una cobertura de responsabilitat civil privada de fins quize mil euros per danys corporals o materials que ocasioni l’assegurat a tercers.

Les assegurances per estudiants dAxa Assistance ofereixen a les famílies la possibilitat de protegir els seus fills mentre es troben fora de casa, estudiant fora de la seva ciutat dorigen.

Aquesta assegurança ofereix una àmplia gamma de cobertures que els estudiants poden utilitzar per protegirse a ells mateixos i als seus béns.

Axa Assistance ofereix cobertura daccidents, malaltia i responsabilitat civil per a estudiants. Això vol dir que els estudiants estan coberts en cas que es lesionin o es malaltin mentre estudien a lestranger o si són responsables de causar danys a tercers o propietats.

La cobertura daccidents i malaltia ofereix assistència mèdica en cas de lesions o malalties durant lestada a lestranger, així com indemnitzacions per despeses mèdiques i dhospitalització.

La cobertura de responsabilitat civil ofereix els estudiants protecció contra les reclamacions de tercers resultants de les seves accions.

A més de les cobertures bàsiques, els estudiants també poden optar per una sèrie dextensions, com ara cobertura per a pèrdua de targetes de crèdit, assegurança de cancel·lació de viatge, protecció de béns, així com assegurança dinvalidesa permanent o temporal i protecció de vida.

Aquestes extensions ofereixen els estudiants protecció addicional quan es troben a lestranger i els permeten concentrarse en els seus estudis sense preocuparse pels costos addicionals relacionats amb possibles accidents, malalties, pèrdues o lesions.

Les assegurances per estudiants dAxa Assistance estan dissenyades per satisfer les necessitats dels estudiants en una gran varietat de situacions i ofereixen una protecció àmplia i ràpida en cas de necessitat.

Els estudiants tenen la possibilitat de triar entre una sèrie de plans diferents, per tal de trobar el que millor sadapti a les seves necessitats.

Axa Assistance també ofereix una sèrie de serveis dassistència 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Amb aquest servei, els estudiants tindran accés a un grup dexperts en gestió de crisis que estan preparats per ajudar en cas de situacions difícils.

Aquests experts proporcionaran el suport necessari per ajudar els estudiants a resoldre els seus problemes i a tornar a casa segurement si cal.

En conclusió, les assegurances per estudiants dAxa Assistance ofereixen als estudiants loportunitat de gaudir dels seus estudis a lestranger sense preocuparse per les possibles conseqüències de possibles emergències. Amb una àmplia gamma de cobertures i extensions, els estudiants tenen loportunitat de triar el pla dassegurança que millor sadapti a les seves necessitats.

A més, els estudiants també poden confiar en els serveis dassistència 24 hores al dia, 7 dies a la setmana per obtenir el suport necessari en cas de situacions difícils. Això garanteix als estudiants una estada segura a lestranger.

Font: Grupo Aseguranza

UA-74232034-1