932217766 info@luccini.cat

Presència de les Assegurances en Xarxes Socials

L’any 2.013, el 68,1% de les asseguradores tenia presència a les diferents xarxes socials, un notable increment en comparació només amb fa tres anys, quan el 2010 només estaven presents 40,4% de las entitats d’assegurances.

A més, un 17% de companyiess té previst iniciar la seva presència en les xarxes socials.

Twitter és la xarxa més usada per las asseguradores (el 90% de totes elless), seguida de Facebook, YouTube i LinkedIn.

Les Companyies d’Assegurances estan començant a veure oportunitats en les xarxes, però el seu desembarcament sempre ha estat una mica lent. Bàsicament les asseguradores utilitzen aquests mitjans per fer publicitat dels seus serveis.

Font GrupoAseguranza

http://www.grupoaseguranza.com/frontend/ga/En-2013–Casi-El-70–De-Las-Aseguradoras-Tenian-Presencia-En-Las-Redes-Sociales-vn29539-vst354

xarxes socials

xarxes socials

 

UA-74232034-1