932217766 info@luccini.cat

Registre del contracte arrendament

La Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) regula les relacions entre arrendadors i arrendataris respecte als immobles destinats a habitatge i a ús diferent d’habitatge, com ara locals comercials. La vinculació d’aquesta llei amb el Registre de la Propietat...
UA-74232034-1