932217766 info@luccini.cat

Assegurances de Comunitats

 

 1. Incendi i complementaris
 2. Danys elèctrics
 3. Fenòmens atmosfèrics i altres danys materials
 4. Aigua, danys i responsabilitat civil
 5. Despeses
 6. Robatori i desperfectes per robatori
 7. Trencament de vidres i miralls
 8. Responsabilitat civil de l’immoble
 9. Reclamació i defensa jurídica
 10. Assistència comunitatsComunitats

 

 

Assegurances de Comerços i Oficines

 

 1. Incendi i Complementaris
 2. Danys Elèctrics
 3. Fenòmens atmosfèrics i altres danys materials
 4. Aigua, Danys i Responsabilitat Civil
 5. Despeses
 6. Pèrdues conseqüencials per paralització
 7. Robatori i Espoliació
 8. Trencament de vidres i miralls
 9. Trencament de rètols
 10. Trencament de marbres i granits
 11. Trencament de vitroceràmica
 12. Trencament de pisa sanitària
 13. Equips ofimàtics
 14. Avaria de maquinària
 15. Béns refrigerats
 16. Responsabilitat Civil d’Explotació
 17. Responsabilitat Civil d’Immobles
 18. Reclamació i Defensa Jurídica
 19. Assistència Comerços
 20. Assistència Informàtica ON-LINEComerços i Oficines

[/wptab]

 

[wptab name=’Decesos’]

Assegurances Decesos

 

L’Assegurança de Decesos és una Pòlissa flexible que podrà contractar a mida de les seves necessitats, donant-li una atenció i un servei complet que evitarà a la seva família haver-se d’ocupar de les despeses i tràmits que s’han d’afrontar en un moment tant trascendent.

Mitjançant una sola Pòlissa podrà donar cobertura a tots els membres de la seva família que convisquin al mateix domicili.

Sigui quina sigui la causa de l’òbit i el lloc on succeeixi disposarà d’un servei que no només empara al finat sinó que dóna tota l’atenció que demanin els seus familiars, mitjançant una simple trucada telefònica.

Flexibilitat en la forma de pagament de les primes: anual, semestral, trimestral, bimestral o mensual.

L’Assegurança de Decesos presta un servei integral mitjançant el qual vostès i la seva família disposaran de:

–         Servei complet d’enterrament i incineració

–         Contractació opcional de nínxol de propietat o lloguer

–         Cobertura automàtica de les despeses de trasllat, dincs i fora del territori nacional

–         Servei de consulta jurídica telefònica atès per un equip d’advocats que li oferiran el millor assessorament

000 ASSEGURANCES.JPG

[/wptab]

[wptab name=’Industrials Multirriscs’]

Assegurances Industrials Multirriscs i Tot Riscs

 

–      Continent
–      Continent (propietari i lloga)
–      Contingut
–      Incendi i complementaris (continent i contingut)
–      Incendi i complementaris (continent, propietari i explota)
–      Incendi i complementaris (sols contingut)
–      Reclamació i defensa jurídica bàsica
–      Reclamació i defensa jurídica addicional
–      Reclamació i defensa jurídica completa
–      Assistència
–      Danys elèctrics (continent i contingut)
–      Danys elèctrics (sols continent)
–      Danys elèctrics (sols contingut)
–      Riscos Extensius (continent i contingut)
–      Riscos Extensius (sols continent, propietari i explota)
–      Riscos Extensius (sols continent, propietari i lloga)
–      Riscos Extensius (sols contingut)
–      Danys per aigua (continent i contingut)
–      Danys per aigua (sols continent, propietari i explota)
–      Danys per aigua (sols continent, propietari i lloga)
–      Danys per aigua (sols contingut)
–      Pèrdues conseqüencials (despeses generals diaries)
–      Pèrdues conseqüencials (despeses generals mensuals)
–      Pèrdues conseqüencials (paralització benefici brut)
–      Robatori i espoliació
–      Robatori i espoliació (sols desperfectes)
–      Responsabilitat civil d’explotació (general)
–      Responsabilitat civil d’explotació (general sols continent)
–      Bens manipulats
–      Bens en dipòsit
–      Locals arrendats
–      Treballs fora sense soldadures
–      Treballs fora amb soldadures
–      Responsabilitat civil patronal
–      Responsabilitat civil de producte/posttreballs
–      Equips ofimàtics
–      Bens refrigerats
–      Trencament de miralls i vidres
–      Trencament de rètols i anuncis lluminosos
–      Trencament de sanitaris
–      Trencament de plaques de cocció i vitroceràmica
–      Vehicles en repòs
–      Valor de nou
–      Marge sobre mercaderies
–      Hipoteca-Reserva de domini

Industrials

[/wptab]

[wptab name=’Vehicles’]

Assegurances de Vehicles

 

Condueix amb la tranquil·litat de saber que tens una bona assegurança.

Consulta les modalitats d’assegurances d’automòbils, motocicletes i ciclomotors que t’oferim, que incorporen una àmplia gamma de serveis i avantatges addicionals.

vehicles


Assistència en Viatge:

Indemnització per rescat augmentada a 600 €.

Km 0 en ajuda tècnica en carretera inclòs.

 


Accidents del conductor:

La cobertura bàsica queda limitada al conductor.

Atención psicològica als familiars en cas de mort o gran invalidesa per sinistre.

Avançament de 3.000 € por despeses de sepeli en cas de mort.

 


Danys per col·lisió amb animals cinegètics (senglars, cérvols i altres animals de cacera):

A partir de Tercers Complet (amb robatori i incendi).

 


Danys por fenòmens atmosfèrics (inclou pedregada):

A partir de Tercers Complet.

 


Responsabilitat civil com ciclista i com peató:

RC del conductor/prenedor com ciclista y com peató (límit de 100.000 €).

 


Responsabilitat civil per incendi:

Per incendio o explosió del vehícle assegurat (límit de 100.000 €).

 

Danys propis (Tot Risc):

Sinistres totals:

Primers dos anys valor a nou.

Tercer any el 80% del valor a nou.

Quart i successius a valor de mercat.

Inclusió de pneumátics en danys al vehicle assegurat

 


OPCIONS (Permeten personalitzar les garanties bàsiques)

Danys propis:

Danys propis ampliat:

Valor de nou ampliat a 3 anys.

Equipament opcional fins 1.500 €.

Equipatge i altres objectes personals.

 


Incendi:

Incendi ampliat:

Valor de nou ampliat a 3 anys.

Equipament opcional fins 1.500 €.

 


Robatori:

Robatori ampliat:

Valor de nou ampliat a 3 anys.

Equipament opcional fins 1.500 €.

Equipatge i objectes personals.

 


Llunes:

Llunes tintades.

 


Assistencia en viatge:

Assistencia ampliada

UA-74232034-1