932217766 info@luccini.cat
Assegurances de Salut

Assegurances de Salut

Assegurances de Salut

Assegurances de Salut

Hi ha diversos tipus d’assegurances vinculades a la salut. Les assegurances de salut que estan vinculades a quadres mèdics determinats per les pròpies asseguradores es poden presentar amb més o menys cobertures i garanties i amb o sense co-pagament.

D’altres assegurances de salut es denominen de reemborsament. Són les que l’assegurat pot acudir a qualsevol metge del país de residència i en alguns casos de tot el món i l’asseguradora li fa el reemborsament de les despeses mèdiques cobertes fins un capital determinat (que no acostuma a ésser il·limitat). Aquestes assegurances de salut acostumen a ser més cares que les que només són de quadre mèdic.

Per últim he deixat un tipus, que es podrien denominar una sub-categoria d’aquestes darreres. Es tracta de les assegurances dentals, en les que l’asseguradora pacta uns preus amb els dentistes/estomatòlegs, normalment inferiors als de mercat, i els ofereix als clients per una prima. Els tractaments a l’assegurat li surten més econòmics si paga una petita prima.

Les cobertures són molt extenses, des d’assistència primària, hospitalització, diferents tipus de cobertures mèdiques, tant tradicionals com les més novedoses tècniques de tractament assistencial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asc.es/

UA-74232034-1